1 op 3 werknemers bereid tot loonoffer

Ruim een derde van de werknemers is bereid loon in te leveren voor behoud van hun baan. Gemiddeld willen Nederlanders ruim 5 procent salaris afstaan.

Een groep van 5 procent zegt zelf meer dan 10 procent te willen inleveren als daarmee hun baan veilig gesteld is.

Uit onderzoek van ING blijkt verder dat 62 procent denkt niet snel van baan te kunnen veranderen. Slechts 23 procent denkt wel een nieuwe baan te kunnen vinden indien noodzakelijk.

Maar liefst 84 procent vindt dat de arbeidsmarkt deze maand verder verslechterd is. Slechts 4 procent ziet een verbetering. Bijna zes op de tien geeft aan meer werklozen in zijn of haar omgeving te zien.