118 miljoen noodsteun WSG

Woningcorporatie Stichting WSG uit Geertruidenberg krijgt bijna 118 miljoen euro van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) voor het afbouwen van haar enorme schuldenlast. Dat is veel meer dan de 21 miljoen euro die het CFV, waar alle woningcorporaties bij zijn aangesloten, in oktober als voorschot had toegezegd.

Dat heeft CFV-waarnemend directeur Daphne Braal bekendgemaakt. WSG krijgt de fors hogere bijdrage omdat het laatste driekwart jaar is gebleken dat er nauwelijks belangstelling van andere marktpartijen is om WSG-bezit over te nemen. Vorig jaar werd nog gehoopt dat WSG in een paar jaar tijd van haar enorme schuldenlast zou kunnen afkomen door in het verleden gekochte bouwgrond en haar huizenbezit op grote schaal te verkopen.

Maar die vlieger gaat in de praktijk niet op. Bovendien is gebleken dat het op zo kort mogelijke termijn verkopen van bezit en het versneld aflossen van leningen tot enorme verliezen zou leiden. ,,Dat zou hebben betekend dat we flinke renteboetes aan de bank zouden moeten betalen die erg ongunstig uitpakken voor WSG”, zegt directeur Liesbeth van Beek.

Volgens Braal was er geen andere keuze dan WSG de bijdrage van 117,8 miljoen te verstrekken. Geld dat door de andere woningcorporaties in Nederland moet worden opgebracht. ,,Ik kan me voorstellen dat andere corporaties zeggen dat dit veel geld is. Maar als we dit niet doen zouden de uiteindelijke kosten voor de sanering van WSG vele malen hoger uitvallen. Dan praat je over misschien wel het drievoudige van het bedrag dat we nu betalen.”