14 geslaagden cursus AED/reanimatie

In het voorjaar kreeg oa voetbalclub Veerse Boys een Automatische Externe Defibrillator (AED) cadeau van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG). Een cadeau waarmee het leven gered kan worden van mensen die een acute hartstilstand krijgen. Om de AED op deskundige wijze te kunnen gebruiken heeft het Veerse Boys-bestuur leden uit diverse geledingen van de vereniging gestimuleerd een cursus reanimatie en gebruik AED te volgen. En met succes, want op vrijdag 30 november kon bestuurslid Bianca van Vessem trots melden, dat alle 14 cursisten voor de cursus waren geslaagd.

In haar openingswoordje bedankte Bianca de VOG nogmaals voor het beschikbaar stellen van de AED en de VCO (Veiligheidscentrale Oosterhout) voor het aanbieden van twee cursussen. Ook Bram van Hoorn, die namens de EHBO enkele cursusavonden verzorgde, werd door Bianca bedankt voor zijn inzet. Als speciale genodigden werd de diploma-uitreiking bijgewoond door Louis de Wit (namens de VOG) en Dave Verheijen (namens VCO/Ribrandy). De trotse geslaagden mochten hun diploma in ontvangst nemen uit handen van Bianca en Veerse Boys-voorzitter Charles van Rossum. Namens de VOG sprak Louis de Wit zijn waardering uit voor het enthousiasme dat de schenking van de AED’s bij de clubs heeft losgemaakt. Hij sprak de hoop uit dat nog meer vrijwilligers de cursus gaan volgen en dat ze het geleerde daarna zo weinig mogelijk in de praktijk hoeven te brengen. Namens de VOG bood hij alle aanwezigen daarna een rondje aan om op het succes te kunnen proosten.