2 mythes over ondernemerschap ontrafeld

Eigenschappen zoals creativiteit en alertheid voor kansen worden vaak gezien als kenmerkend voor ondernemers. Op basis van eerder onderzoek zijn er aanwijzingen dat linkshandigheid van invloed is op economische uitkomsten en status, zoals de hoogte van iemands inkomen.

Ook dyslexie wordt vaak in verband gebracht met creativiteit. Mensen met dyslexie zijn gewend geraakt aan situaties waarin ze creatieve oplossingen moeten bedenken doordat ze het lastig hebben. Daarom zou je kunnen verwachten dat mensen die linkshandig zijn, en dat mensen die dyslexie hebben, meer geneigd zijn om ondernemer te worden dan mensen die rechtshandig zijn of geen dyslexie hebben.

Maar is dat ook zo? Nee dus! Onderstaande tekst geeft een samenvatting van nader onderzoek: Hessels, J., Rietveld, C.A. & Zwan, P.W. van der (2014). Unraveling two myths about entrepreneurs. Economics Letters, 122(3), 435-438.

Met behulp van binaire logistische regressies is geschat of er een relatie is tussen enerzijds linkshandigheid en dyslexie en anderzijds ondernemerschap.

De analyses met behulp van de LISS data laten zien dat er geen significante relatie is tussen linkshandigheid en “self-employment”. Met de GEM data wordt ook geen significant verband gevonden tussen dyslexie en de diverse maatstaven van ondernemerschap.

Samenvattend wijzen de resultaten dus uit dat, hoewel mensen die linkshandig en dyslectisch zijn mogelijk kenmerken hebben die goed passen bij ondernemerschap, er geen aanwijzingen zijn dat zij vaker ondernemer worden dan mensen die rechtshandig zijn en mensen zonder dyslexie.

De conclusie van het onderzoek luidt dan ook dat de vele voorbeelden van succesvolle linkshandige en dyslectische ondernemers ten spijt een significante associatie tussen linkshandigheid en dyslexie enerzijds en ondernemerschap anderzijds afwezig is op het niveau van de bevolking. In dat opzicht ontrafelt het onderzoek de mythes dat ondernemerschap een passende carrièrekeus is voor linkshandige en dyslectische individuen.