2 supers centrum R’veer blijft uitgangspunt?

Het centrum van R’veer is afgelopen weken weer volop in het nieuws. Een recent raadsvoorstel ontvangt complimenten, constructieve gesprekken zijn afgelopen periode (‘in tegenstelling tot wat afgelopen 7 jaar gebruikelijk was’) gevoerd, 2012 en 2013 lijken jaren dat stappen gezet gaan worden, een enquête tijdens de Veerse Dag maakte het duidelijk, enz. Veel goede geluiden en reden om het raadsvoorstel voor de raadsvergadering 27 september eens nader te bezien (het bij het voorstel bijgevoegde ‘kaartje nieuwe begrenzing centrum’ was uitgangspunt voor deze 1e analyse).

En wat vooral opvalt (afgaande op het kaartje) is dat gekozen is voor een invulling van het centrum met 2 supermarkten conform de oorspronkelijke plannen. Een keuze die oa reeds een voortgang van de ontwikkeling in de weg stond en waarvan de haalbaarheid nog steeds onzeker is. Waarom dan toch de blijvende keuze voor 2 supermarkten?

De blijvende keuze voor 2 supermarkten in het centrum kan een kans zijn omdat men al weet dat deze ontwikkeling op korte termijn daadwerkelijk kan starten. Maar het kan ook een bedreiging zijn wanneer deze ontwikkeling zo onzeker blijft als hij afgelopen jaren was en daarmee iedere voortgang bevriest/blijft bevriezen. Men zou dan in de toekomst als reden kunnen opvoeren dat er weinig gebeurt in het centrum vanwege het uitblijven van een 2e super maar de oorzaak ligt hem dan ook in de eigen keuze nu……

Ook valt in de plattegrond op dat de Jumbo gesitueerd staat op de huidige lokatie en er dus – afgaande op deze plattegrond – geen sprake is van verplaatsing en er een extra supermarkt bij komt.

Kansen of bedreigingen? De keuzes nu zullen bepalend zijn en de historie mag de afweging opdringen of het zinvol is te blijven uitgaan van het oorspronkelijke basisidee met 2 supermarkten in het centrum. Wanneer men dit doet laat men dan graag ook duidelijk aangeven wat wanneer gaat gebeuren zodat vanuit deze duidelijkheid een voortgang in gang gezet kan worden en we op zo kort mogelijk termijn aan de slag gaan.

Het raadsvoorstel vervolgens lezende levert echter de conclusie op dat de realisatie van een supermarkt aan de Keizersdijk allerminst zeker is. Men beschrijft namelijk oa dat het niet duidelijk is of deze ontwikkeling binnen 10 jaar voorzienbaar is. Vervolgens concludeert men dat ‘er de voorkeur naar uitgaat om de lokatie Keizersdijk 14-24 (beoogde vestiging supermarkt) niet in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen, maar in een later stadium middels een postzegelplan of Wabo projectbesluit te realiseren’.

Duidelijkheid? Snapt u het nog? Welke ondernemer raakt enthousiast om op andere lokaties binnen het centrum van R’veer ontwikkelingen te ontplooien bij deze blijvende onduidelijkheden?