EXTRA VOG-info, jaargang 1 – nummer 14

Raamsdonksveer, 15 september 2005
Betreft: collectieve beveiliging Dombosch via cameratoezicht per 1 januari
Geachte heer/mevrouw,
Afgelopen maanden is er over de collectieve beveiliging op Dombosch intensief overleg geweest tussen de werkgroep beveiliging van ondernemersvereniging VOG, gemeente, politie, SBID (Stichting Beveiliging Industrieterreinen Dombosch I en II) en beveiligingsbedrijven. Nadat conclusie getrokken was dat huidige collectieve beveiliging (surveillance via Falck) niet meer voldeed is de keuze gevallen op het realiseren van draadloze camerabeveiliging voor de openbare wegen op Dombosch in combinatie met een WIMAX-netwerk.
Op het moment is de SBID een brief aan het voorbereiden richting Falck waarmee de huidige collectieve beveiliging via Falck wordt opgezegd en dus beëindigd per 1 januari 2006. Individuele deelnemers hoeven deelname aan deze collectieve beveiliging niet meer zelf op te zeggen. Echter bedrijven welke gebruik maken van additionele diensten van Falck (welke buiten het collectief vallen) dienen zelf de voortgang van deze activiteiten met Falck te bespreken.
Komende weken zult u vervolgens nader geïnformeerd worden over de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve camerabeveiliging op Dombosch per 1 januari 2006 (huidige deelnemers aan collectieve beveiliging doen niet automatisch mee, doch we rekenen vanzelfsprekend op een zo groot mogelijk deelname en in ieder geval deelname van de huidige deelnemers). Ondanks dat er een technisch en praktisch veel beter systeem zal worden gaan toegepast zullen de kosten zeker niet hoger, en in veel gevallen lager, zijn dan datgene wat men nu betaalt voor deelname aan de collectieve beveiliging.
Behalve de collectieve beveiliging van de openbare weg op Dombosch middels camera’s (met een in de avond bemande meldkamer op Dombosch!) zal het voor de individuele ondernemer vanaf 1 januari 2006 ook mogelijk zijn om zich met de alarminstallatie van het bedrijf aan te sluiten binnen deze collectieve voorziening. Tevens is er dan de mogelijkheid om ook camera’s toe te passen binnen/op het eigen bedrijf. Ook hierover zult u komende weken nader geïnformeerd worden, doch om de mogelijkheid van deelname te hebben raden wij u wel aan om uw huidige contract reeds nu proforma op te zeggen (waardoor u niet gebonden bent aan een opzegtermijn per 1 januari).
Komende weken zullen wij u nader en in detail informeren over mogelijkheden/kosten /deelname/ enz. Om u zo goed mogelijk geïnformeerd te houden leek het ons zinvol om u echter reeds in dit stadium van voorgaande info te voorzien.
Eventuele vragen/onduidelijkheden graag kenbaar maken via het mailadres info@vogweb.nl .
Met vriendelijke groet,
Bestuur VOG
NB. LET OP!! Datum volgende VOG-vergadering is gewijzigd naar 16 november as. In verband met geplande (en leuke + interessante act!) bij deze vergadering was wijziging van de datum helaas opnieuw noodzakelijk. Deze datum is definitief en kunt u daarom ook als zodanig vastleggen in uw agenda