VOG-info, jaargang 1 – nummer 17

Geachte heer/mevrouw,
Via deze weg willen wij u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen/activiteiten bij en van de ondernemersvereniging VOG:
Nieuw beveiligingsconcept dombosch I en II 2006
Het toegezegde schrijven met informatie en tarieven over de camerabeveiliging voor Dombosch valt één dezer dagen bij u binnen (info wordt u toegestuurd door het beveiligingsbedrijf FEEL SAFE). Kosten voor deelname aan deze collectieve beveiliging zullen, met een starttarief van €50,- per maand, 20% lager liggen dan wat huidige deelnemers nu aan collectieve beveiliging betalen. Bij betreffende schrijven zit een deelnamekaart en we rekenen op zoveel mogelijk deelnemers om te komen tot een geslaagde en kostendekkende opzet.
Additioneel op deze activiteiten ontvangt u van de politie een enquête aangaande beveiliging. Doel van deze enquête is om een beeld te krijgen van de huidige situatie en wij willen u namens politie, gemeente en SBID verzoeken deze enquête in te vullen en te retourneren.
“Veerse centrumvisie komt er hoe dan ook”
Dit is het laatste artikel “vers van de pers” zoals terug te vinden op de VOG-website. Aandacht van het VOG heeft mogelijk tot deze opstartende dialoog geleid. Deze dialoog was er echter jaren 70 ook en gelet op het geld dat door de gemeente sinds jaren 70 is geïnvesteerd in diverse projecten mag gebrek aan geld niet als reden voor uitblijven van enige activiteit ontwikkeling genoemd worden!? De VOG ziet derhalve uit naar activiteit gericht op centrumrevitalisatie van het Veerse centrum.
Zie de website voor meer recente nieuwsberichten
VOG vergadering 16 november
De oplettende ondernemer op Dombosch heeft hem afgelopen weken misschien gezien: een ongewone kracht bij de vuilniswagen? Meer hierover in vergadering 16 november as bij de Witte Leeuw….
Verdere onderwerpen zijn:
  • collectieve inkoop brandbestrijdingsmiddelen,
  • mogelijkheid tot collectieve inkoop basisverzekering voor werknemers,
  • centrumvisie Raamsdonksveer?,
  • maquette van voorbeeldstraat voor Dombosch,
  • enz.
Via de website kunt u zich nu reeds aanmelden voor deze vergadering!
Werkgroep Promotie Techniek
Het tekort aan vakmensen in de technische bedrijven baart grote zorgen. De instroom in technische beroepsopleidingen is schrikbarend laag; de behoefte aan goed technisch personeel blijft echter onveranderd hoog.
Op initiatief van basisschool de Radonkel en het Dongemond College zijn er gesprekken geweest met de VOG om te komen tot een vorm van samenwerking. Onderwerp moet zijn de promotie van techniek in het onderwijs: het leren werken met techniek op de basisschool, kiezen voor een exacte opleiding in het voortgezet onderwijs om uiteindelijk een vergrote instroom in technische beroepsopleidingen te bewerkstelligen.
Het voorstel van de VOG is om een werkgroep te formeren, waarin basisscholen uit de regio, het Dongemond College en werkgevers in de technische sector in vertegenwoordigd zijn en met elkaar deze problematiek te lijf gaan. Wij zoeken dan ook ondernemers die bereid zijn om in een dergelijke werkgroep te participeren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Margot Segers-Rodenburg via info@vogweb.nl
Tot zover weer enige info. Bij vragen/onduidelijkheden graag reageren via de website of via het mailadres info@vogweb.nl .
Met vriendelijke groet,
Bestuur VOG