Geen economisch beleidsplan Geertruidenberg

GEERTRUIDENBERG – Geertruidenberg krijgt geen economisch beleidsplan vóór de verkiezingen in maart. Het huidige college acht het onmogelijk om zo’n plan binnen een paar maanden te maken.

Burgemeester Matthieu Meijer zegde donderdagavond tijdens de finale begrotingsbehandeling in de gemeenteraad wel toe voor 1 maart met een notitie over het economisch beleid te komen.

„Het economisch beleidsplan moet er komen, ik zie er alles in. Maar ook gezien de ambtelijke capaciteit lukt het niet het hele plan dit jaar nog samen te stellen“, aldus Meijer. In de notitie moeten de resultaten komen te staan van de gesprekken die de gemeente nu al regelmatig voert met onder meer de Vereniging Ondernemers Geertruidenberg (VOG).

Daarmee ging de raad akkoord zoals ze met de hele begroting akkoord ging op oppositiepartijen CDA, VVD en PvdA na. Dat betekent dat het eigenarengedeelte van de ozb in 2006 met achttien procent omhoog gaat. Omdat het gebruikersgedeelte van de ozb wordt afgeschaft, levert dat huiseigenaren volgend jaar nog steeds een voordeel van 105 euro op. Ook in 2007 en 2008 gaat het eigenarengedeelte met bijna twintig procent omhoog.

Zowel Partij Samenwerking als GroenLinks dienden een amendement in waarmee zij het college opdroegen de ozb-verhoging niet over drie jaar uit te smeren, maar in één jaar tijd met zestig procent te verhogen. GroenLinks wilde het daarmee vrijkomende geld onder meer besteden aan wijk- en buurtbeheer en de nota Ruimte om te spelen. Partij Samenwerking had het geld deels willen storten in de voorziening ‘centrum Raamsdonksveer’ en deels in de reserve ‘duurzaam Dombosch’. Ook de PvdA achtte meer geld voor de centrumvisie noodzakelijk.

Wethouder Ad van Onzenoort zei het extra geld voor het opknappen van het Raamsdonksveerse centrum komend jaar nog niet nodig te hebben. En burgemeester Meijer zei: „Dat geld is nu niet noodzakelijk, dus laten we het in de pot zitten.“ De amendementen werden niet gesteund. Een aantal partijen en vooral het CDA drongen er op aan dat de centrumvisie wel allesomvattend moet zijn. Inclusief de centrumroute dus. Van Onzenoort beloofde dat: „We stoppen er alle ingrediënten in, anders smaakt het gerecht niet.“

Van Onzenoort vertelde verder dat medio 2006 met de tweede fase van ontsluitingsweg Westtangent zal worden gestart. Dat verbaasde Jan van Oort van GroenLinks. „U heeft zelf gezegd dat de aanleg over twee maanden start.“ Dat ontkende de wethouder. Rond de jaarwisseling 2006/2007 moet de tweede fase worden opgeleverd. Wat er in de tussentijd met de sportvelden aan de Kloosterweg in Raamsdonksveer gebeurt, is nog niet duidelijk. De weg komt tussen de velden in te liggen. Een extern bureau doet momenteel onderzoek naar een oplossing voor de sportvelden. Van Onzenoort kon donderdag de eerste conceptversie van het bureau voorlezen, maar daarin stond niks nieuws. Volgens het bureau zijn er voor de velden drie opties: alles bij het oude laten en een veilige verbinding tussen de velden maken door middel van een brug, een optimalisering van de locaties door ze volledig te scheiden, handbal aan de ene kant, voetbal aan de andere kant of volledige verplaatsing van de velden.

„Betalen we daar dat bureau voor, dit hadden we zelf ook al verzonnen“, was de reactie van John Smits van Keerpunt’74. Van Onzenoort: „Dit is ook nog maar een conceptadvies. Wij moeten hier nu op reageren en daarna komt er een definitief advies.“

De VVD is nog steeds van mening dat met het plan van wethouder Pieter Voragen om tijdelijk een tweerichtingenfietspad langs de noordzijde van de Stationsweg, Bergsedijk en Maasdijk aan te leggen de situatie er alleen maar onveiliger op wordt „De wethouder zei zelf tijdens de presentatie van de plannen dat voetgangers komende uit Geertruidenberg tussen 07.00 en 09.00 beter niet richting Raamsdonksveer kunnen gaan in verband met de onveiligheid“, aldus Peter Bos van de VVD-fractie. Het voorstel van de partij om het fietspad alleen vanaf de rotonde Maasdijk tot het Dongemond College aan te leggen, haalde het niet. De aanleg van het tweerichtingenfietspad start begin december.

Geertruidenberg heeft maar één probleem

„Uit de hand van wethouder Ery Kooi komt zo weinig dat zijn portefeuille met gemak over de andere collegeleden verdeeld kan worden…“. Aldus Jan van Strien, voorman van het CDA in de gemeente Geertruidenberg. Het lijkt heel dapper wat-ie daar tijdens de algemene beschouwingen zegt, maar toch is hij een slapjanus, die Jan van Strien. En ik zal uitleggen waarom.

Algemene beschouwingen, lieve lezer, dat is de hoogmis van het lokaal bestuur. Dan beleven alle fractievoorzitters hun jaarlijkse orgasme der democratie. Waarmee meteen uitgelegd is waarom zoiets dagen moet duren, terwijl het met name in Geertruidenberg binnen een half uur af te werken moet zijn. Ik zal u namelijk een uitputtend overzicht verstrekken van de huidige problematiek van de gemeente Geertruidenberg, alsook de oplossingen van al deze kwesties.


 1. Er moet een nieuwe plek gevonden worden voor de sportvelden (Partij Samenwerking).
  Oplossing: verplaats de sportvelden naar het Dongemond College, dan worden ze tenminste overdag ook gebruikt (met dank aan GroenLinks).

 2. Er moet een nieuwe plek gevonden worden voor de milieustraat en de brandweer.
  Oplossing: een of andere idioot op het gemeentehuis heeft al een adviesbureautje ingeschakeld dat kennelijk wel de weg weet in de gemeente, dus dat is ook opgelost.

 3. De woningen in Dongeburgh zijn aan de straatstenen niet kwijt te raken (CDA).
  Oplossing: dan moet je niet zoveel huizen willen bouwen.

 4. Als Dongeburgh volledig bewoond wordt, zijn er te weinig schoollokalen (Keerpunt ’74).
  Oplossing: daar ziet het dus de komende jaren niet naar uit.

 5. De zwembaden moeten niet geprivatiseerd worden (Keerpunt ’74).
  Oplossing: vooral niet doen dan.

 6. De sociale dienst loopt achter met werk (CDA).
  Oplossing: neem vijftig uitkeringsgerechtigden uit de gemeente aan om de achterstand weg te werken.

 7. Er moet een plek komen waar jongeren zelfstandig informatie over allerlei onderwerpen kunnen krijgen, als ze niet bij hun ouders of school terechtkunnen (GroenLinks).
  Oplossing: hebben ze bij GroenLinks wel eens van internet gehoord?

 8. Er is nog steeds een hondenpoepprobleem (CDA).
  Oplossing: daar kom ik later op terug.

Ik houd met een beetje moeite tweeënhalf probleem over, waarvoor ze in Geertruidenberg een burgemeester en vier wethouders denken nodig te hebben. Als er eentje wegvalt, omdat-ie John Smits heet, heeft z’n opvolger binnen een half uur in de gaten hoe alles in mekaar steekt en krijgt ie daar nog complimenten voor ook. Deze opvolger heet Ad van Onzenoort, die de onmogelijke klus op zich heeft genomen om het centrum van Raamsdonksveer een eigentijdse uitstraling te geven, waarschijnlijk omdat hij Napoleon destijds nog geadviseerd heeft over de aanleg van de Keizersdijk. Niet aan beginnen Ad! Geen eer aan te behalen. En als zelfs het CDA in de gaten heeft dat Ery Kooi niks doet, wat moet ik er dan nog over zeggen? Laten we het dan over wethouder Pieter Voragen hebben. Er is maar een man in Geertruidenberg die tevreden is over het functioneren van ParkeerPieter. En dat is-ie zelf. De rest van de mensheid is van mening dat deze licht-afwezige man, die niet eens zichzelf paraat heeft, nog het best zou functioneren in de kwis Twee voor Twaalf. Zoeken we op! En als-ie een keer iets niet opzoekt, komt-ie met een oplossing die destijds in stalinistisch Albanië tot de categorie zware maatregelen zou hebben behoord. Zo is hij serieus van mening dat inwoners van de gemeente straks niet meer tussen 7.00 en 9.00 uur over de brug van Den Berg naar ’t Veer mogen wandelen, omdat het dan te druk is met fietsers. Cees Meulman gaat over de belastingcenten en wil de ozb volgend jaar met achttien procent verhogen. Zijn wij burgers het daar mee eens? Nee natuurlijk niet. Weg met die man. En zo houden we alleen Matthieu Meijer over, een respectabel mens, die zeer goed in staat moet worden geacht om alle beschreven problemen in een halve werkweek naar behoren af te handelen.

Alleen die hondenpoep in z’n portefeuille. Daar moet-ie van af, zodat-ie wat meer tijd overhoudt voor economische zaken. Dat kan ook makkelijk, want voor het opruimen van hondenpoep hebben we zojuist vier overbodige wethouders met een schepje de straat opgestuurd.

VOG roept partijen op tot samenwerking

Raamsdonksveer – Samenwerken is zo mooi en zo nuttig. Wanneer echter de individuele belangen blijven prevaleren boven het algemeen belang komt er van samenwerking weinig. Ondernemersvereniging VOG roept derhalve politieke partijen (herhaald) op om de samenwerking met elkaar aan te gaan gericht op het daadwerkelijk realiseren van nuttige doelstellingen.

Ondernemersvereniging VOG maakt zich bijvoorbeeld zorgen over het centrum van Raamsdonksveer. Deze problematiek wordt mede door politieke partijen onderkend en men poogt hier iets aan te doen door het op de politieke agenda te krijgen. Vervolgens echter gaan partijen elkaar verwijten doen over keuzes welke in het verleden gedaan zijn. Energie welke beter benut kan worden richting de toekomst dan middels het oprakelen van het verleden. Het algemeen belang moet, gelet op de huidige situatie, voorrang krijgen op deze gehanteerde verkiezingspolitiek.

Ondernemersvereniging VOG stelt derhalve voor dat de politieke partijen een “keerpunt” bewerkstelligen en met elkaar de “samenwerking” aangaan. Uit individuele gesprekken is gebleken dat de problematieken waaraan iets gedaan moet worden over het algemeen bij iedereen bekend zijn. Bij vrijwel iedereen bestaat ook de overtuiging dat er iets aan gedaan moet worden, alleen de samenwerking tussen politiek partijen komt niet tot moeizaam van de grond en dat geldt dan vervolgens ook voor enig actief beleid. De bekende plaatselijke politiek, waarbij men elkaar verwijt richting het verleden zonder dat er actief iets met gewenste doelstellingen wordt gedaan, steekt mogelijk weer de kop op. Wanneer we echter richting het verleden kijken laten we dan concluderen dat de huidige actieve politieke partijen verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie en daarmee ook voor de huidige problemen. Het is een goed gebruik binnen Nederland dat je de problemen die je (mede) gecreëerd hebt ook probeert op te lossen…

Ondernemersvereniging VOG zal daarom blijven proberen partijen/belanghebbenden te stimuleren tot daadwerkelijke activiteit. De samenwerking tussen politieke partijen is een belangrijk onderdeel van deze gewenste activiteiten en zal dus gerichte aandacht blijven krijgen. Tevens zijn alle politieke partijen welkom bij de eerstvolgende VOG-vergadering om samen met de ondernemers van gedachten te wisselen.

Meer info over ondernemersvereniging VOG is te vinden op de website vogweb.nl. De eerstvolgende VOG-vergadering is 16 november as (en dit is tevens de laatste vergadering van dit jaar). Behalve nuttige informatie staat o.a. een act van Andy Marcelissen op de agenda voor deze vergadering. Aanmelden voor de vergadering kan via de website vogweb.nl.