Geen economisch beleidsplan Geertruidenberg

GEERTRUIDENBERG – Geertruidenberg krijgt geen economisch beleidsplan vóór de verkiezingen in maart. Het huidige college acht het onmogelijk om zo’n plan binnen een paar maanden te maken.

Burgemeester Matthieu Meijer zegde donderdagavond tijdens de finale begrotingsbehandeling in de gemeenteraad wel toe voor 1 maart met een notitie over het economisch beleid te komen.

„Het economisch beleidsplan moet er komen, ik zie er alles in. Maar ook gezien de ambtelijke capaciteit lukt het niet het hele plan dit jaar nog samen te stellen“, aldus Meijer. In de notitie moeten de resultaten komen te staan van de gesprekken die de gemeente nu al regelmatig voert met onder meer de Vereniging Ondernemers Geertruidenberg (VOG).

Daarmee ging de raad akkoord zoals ze met de hele begroting akkoord ging op oppositiepartijen CDA, VVD en PvdA na. Dat betekent dat het eigenarengedeelte van de ozb in 2006 met achttien procent omhoog gaat. Omdat het gebruikersgedeelte van de ozb wordt afgeschaft, levert dat huiseigenaren volgend jaar nog steeds een voordeel van 105 euro op. Ook in 2007 en 2008 gaat het eigenarengedeelte met bijna twintig procent omhoog.

Zowel Partij Samenwerking als GroenLinks dienden een amendement in waarmee zij het college opdroegen de ozb-verhoging niet over drie jaar uit te smeren, maar in één jaar tijd met zestig procent te verhogen. GroenLinks wilde het daarmee vrijkomende geld onder meer besteden aan wijk- en buurtbeheer en de nota Ruimte om te spelen. Partij Samenwerking had het geld deels willen storten in de voorziening ‘centrum Raamsdonksveer’ en deels in de reserve ‘duurzaam Dombosch’. Ook de PvdA achtte meer geld voor de centrumvisie noodzakelijk.

Wethouder Ad van Onzenoort zei het extra geld voor het opknappen van het Raamsdonksveerse centrum komend jaar nog niet nodig te hebben. En burgemeester Meijer zei: „Dat geld is nu niet noodzakelijk, dus laten we het in de pot zitten.“ De amendementen werden niet gesteund. Een aantal partijen en vooral het CDA drongen er op aan dat de centrumvisie wel allesomvattend moet zijn. Inclusief de centrumroute dus. Van Onzenoort beloofde dat: „We stoppen er alle ingrediënten in, anders smaakt het gerecht niet.“

Van Onzenoort vertelde verder dat medio 2006 met de tweede fase van ontsluitingsweg Westtangent zal worden gestart. Dat verbaasde Jan van Oort van GroenLinks. „U heeft zelf gezegd dat de aanleg over twee maanden start.“ Dat ontkende de wethouder. Rond de jaarwisseling 2006/2007 moet de tweede fase worden opgeleverd. Wat er in de tussentijd met de sportvelden aan de Kloosterweg in Raamsdonksveer gebeurt, is nog niet duidelijk. De weg komt tussen de velden in te liggen. Een extern bureau doet momenteel onderzoek naar een oplossing voor de sportvelden. Van Onzenoort kon donderdag de eerste conceptversie van het bureau voorlezen, maar daarin stond niks nieuws. Volgens het bureau zijn er voor de velden drie opties: alles bij het oude laten en een veilige verbinding tussen de velden maken door middel van een brug, een optimalisering van de locaties door ze volledig te scheiden, handbal aan de ene kant, voetbal aan de andere kant of volledige verplaatsing van de velden.

„Betalen we daar dat bureau voor, dit hadden we zelf ook al verzonnen“, was de reactie van John Smits van Keerpunt’74. Van Onzenoort: „Dit is ook nog maar een conceptadvies. Wij moeten hier nu op reageren en daarna komt er een definitief advies.“

De VVD is nog steeds van mening dat met het plan van wethouder Pieter Voragen om tijdelijk een tweerichtingenfietspad langs de noordzijde van de Stationsweg, Bergsedijk en Maasdijk aan te leggen de situatie er alleen maar onveiliger op wordt „De wethouder zei zelf tijdens de presentatie van de plannen dat voetgangers komende uit Geertruidenberg tussen 07.00 en 09.00 beter niet richting Raamsdonksveer kunnen gaan in verband met de onveiligheid“, aldus Peter Bos van de VVD-fractie. Het voorstel van de partij om het fietspad alleen vanaf de rotonde Maasdijk tot het Dongemond College aan te leggen, haalde het niet. De aanleg van het tweerichtingenfietspad start begin december.