Bouw Edah alsnog stilgelegd

GEERTRUIDENBERG – De bouw van de Edah-vestiging in Geertruidenberg is stilgelegd. De gemeente wil op het grasveld voor de Emmaweg een winkel van ruim 1200 vierkante meter neer zetten. De rechter heeft beslist dat het pand niet groter mag zijn dan vierhonderd vierkante meter.

Vierhonderd vierkante meter, zo groot was ook de oppervlakte van de anderhalf jaar geleden afgebrande Edah aan de Zuidwal. Op deze locatie moet een nieuwe supermarkt komen, een veel grotere dan voorheen. Die ontwikkeling heeft tijd nodig. En zo lang de nieuwe Edah er nog niet is, wil de gemeente een noodwinkel in Geertruidenberg. Maar 1200 vierkante meter voor een noodwinkel vindt de rechter te groot. Een supermarkt aan de Emmaweg mag, maar dan één die vergelijkbaar is met de oude situatie. „Een rare zaak“, vindt wethouder Ad van Onzenoort.

De gemeente vernam vorige week van de rechtbank dat de bouw van de noodwinkel moest worden stilgelegd en kreeg daarbij een week om gehoor te geven aan het bevel. Omdat vorige week aan de Emmaweg alleen vier wanden stonden, besloot de gemeente de bouw nog even door te laten gaan. Van Onzenoort: „Er is onder meer nog een dak op geplaatst, om gevaarlijke situaties te voorkomen.“ Gisteren is werkelijk gestopt met de werkzaamheden.

De rechter besliste dat de bouw moest worden gestaakt nadat twee andere supermarkten in de gemeente, de C1000 in Raamsdonksveer en de Plus Markt in Geertruidenberg, bezwaar maakten tegen de winkel. „Wonder boven wonder dat de supermarkten gelijk hebben gekregen“, zegt Van Onzenoort. „De winkels hebben bezwaar ingediend uit concurrentieoverwegingen. Ze zijn bang veel klanten kwijt te raken aan de noodwinkel“, aldus de wethouder.

Eerder diende ook een omwonende van de Emmaweg bezwaar in tegen de komst van de Edah. Hij en een aantal van zijn buurtgenoten vrezen dat hun woongenot wordt aangetast. Daarnaast geloven ze niet in de tijdelijkheid van de winkel. De rechter wees dat bezwaar af.

De gemeente laat het er niet bij zitten. „Wij gaan op onze beurt weer tegenmaatregelen nemen“, zegt Van Onzenoort. „We zetten het net zo lang voort totdat we hebben bereikt wat we willen.“

Geen economisch beleidsplan (reactie VOG)

GEERTRUIDENBERG – Geertruidenberg krijgt geen economisch beleidsplan voor de verkiezingen in maart. Het huidige college acht het onmogelijk om zo’n plan binnen een paar maanden te maken. Burgemeester Matthieu Meijer zegde tijdens de finale begrotingsbehandeling wel toe voor 1 maart met een notitie over het economisch beleid te komen.

Januari 2005 vond er overleg plaats tussen het bestuur van ondernemersvereniging VOG en Burgemeester Meijer, wethouder Smits en mevr. de Wolf. Aangaande de portefeuille economische zaken en het economisch beleid werden in dit overleg volgende vragen gesteld en volgden vermelde antwoorden:

Bestaat er een portefeuille economische zaken? “Ja”.
Welke middelen zijn beschikbaar voor deze portefeuille? “Geen”.
Is er een nota economisch beleid? “Nee en een dergelijke nota achten wij ook niet wenselijk of noodzakelijk. Wij zien het praktisch nut of de toegevoegde waarde van een dergelijke nota niet”.

Afgaande op deze antwoorden in januari is men ten aanzien van dit onderwerp nu een andere mening toegedaan. Dit resultaat is dan in ieder geval behaald. Gebrek aan tijd is nu echter reden waarom een economisch beleidsplan niet binnen afzienbare tijd gerealiseerd kan worden…

Binnen de gemeente Geertruidenberg is sprake van een relatief groot aantal bedrijven. Bijvoorbeeld op Dombosch zijn meer dan 225 bedrijven gevestigd welke werkgelegenheid bieden aan meer dan 5.000 mensen. Bedrijven geleidt door ondernemers welke ook in deze roerige tijden blijkbaar in staat zijn om hun bedrijven op goede wijze te continueren. Samenwerking tussen gemeente en ondernemers ontbreekt binnen deze gemeente echter tot op heden voor een groot deel. Een samenwerking welke voor alle partijen uiteindelijk voordeel op zal leveren. Ondernemersvereniging VOG heeft als één van de doelstellingen te pogen te komen tot deze samenwerking en een economisch beleidsplan zou een goede basis kunnen vormen voor een dergelijk samenwerking.

Ondernemersvereniging VOG heeft dus nu als resultaat bereikt dat men de noodzaak inziet van een economisch beleid. En vervolgens wordt de factor tijd als beperkende factor gebruikt. Blijft de factor geld in ieder geval nog over om in een later stadium als beperkende factor te gebruiken…

Ondernemersvereniging VOG blijft zich derhalve zorgen maken over het ontbreken van een economisch beleid binnen de gemeente Geertruidenberg en blijft zich hiervoor inzetten. Meer info over ondernemersvereniging VOG is te vinden op de website vogweb.nl.