VOG Vergadering druk bezocht

VOG-vergadering 16 november jl: meer dan 130 bezoekers!

Raamsdonksveer – Ooit dacht men dat een ondernemersvereniging van de omvang van het VOG (bijna 300 ondernemers) niet mogelijk was. Ooit dacht men dat ondernemers niet te porren waren voor een bijeenkomst…

16 november jl vond de laatste VOG-vergadering van dit jaar plaats bij de Witte Leeuw te Raamsdonksveer. Een zinvolle, nuttige, spraakmakende en onderhoudende vergadering met meer dan 130 bezoekers. Een vergadering waarin werd ingegaan op datgene wat ondernemersvereniging VOG binnen 1 jaar heeft bereikt. Een vergadering waarbij enkele collectieve inkoopprojecten (geld besparen door gebruik te maken van de mogelijkheden van collectieve inkoop) werden besproken, waarbij informatie gegeven werd over de basisverzekering per 1 januari, waarbij uitleg inclusief een demo over de collectieve camerabeveiliging Dombosch per januari/februari 2006 gegeven werd, waarbij beelden over de visie van de gemeente op het centrum van Raamsdonksveer getoond werden . Maar vooral een vergadering waarin Andy Marcelissen zijn visie gaf op ondernemersvereniging VOG in het algemeen en het collectieve raamcontract afvalstoffeninzameling in het bijzonder.

Andy kwam tot de conclusie dat collectieve inkoop het gevolg is van het streven van de ondernemer om te kunnen behoren tot de grootste groep om vervolgens een lange neus te kunnen trekken richting de overgebleven minderheid. Het bestuur bestaat volgens hem uit ondernemers die er letterlijk voor in de wieg gelegd zijn, een bestuur waarbinnen ijzer roest niet pruimt en sinterklaas ook nuttige dingen kan doen buiten de sinterklaastijd om en dit alles met behulp van een oprichter. Ook was hij in staat om duidelijk, helder en begrijpelijk de van Gansewinkel-folder door te nemen met behulp van foto’s van zijn zoon.

Ook in 2006 zal ondernemersvereniging VOG zijn activiteiten voortzetten. Behalve de gebruikelijke activiteiten zal er o.a. in maart een “ lagerhuis”-vergadering georganiseerd worden. Een vergadering gericht op een maximale dialoog en discussie. Totaaloverzicht van VOG-activiteiten 2006 is terug te vinden op de website www.vogweb.nl.