A27 negen dagen op slot

Negen dagen lang een afgesloten A27 vanaf het knooppunt Gorinchem richting Noordeloos. Dat wacht de regio deze zomer. Rijkswaterstaat gooit de snelweg richting Utrecht dicht voor de aanleg van een spitsstrook.

De strook moet leiden tot een betere doorstroming van het verkeer. Rijkswaterstaat verwacht overigens niet dat met de aanleg de file in de richting Utrecht definitief tot het verleden gaat behoren. ,,Met de voorbereiding voor de aanleg van de spitsstrook wordt over twee weken begonnen, in de week van 12 december”, zegt T. de Laat, projectmanager spitsstrook A27. Nog voor de kerst gaat de bijl in enkele bomen die moeten wijken. Ook wordt er begonnen met de zandaanvoer. ,,We leggen naast de snelweg een zandlichaam aan om de grond voor te belasten. Dat zand moet er een half jaar liggen voordat we met de feitelijke aanleg kunnen beginnen.De spitsstrook die op het klaverblad begint – net voor de A15 vanuit Rotterdam op de A27 aansluit – moet in oktober 2006 klaar zijn.”

Het project Spitsstrook A27 Gorinchem – Noordeloos, zoals deze officieel te boek staat behoort tot een serie van 34. Onder toenmalige verkeersminister R. de Boer werd drie jaar geleden de spoedwet wegverbreding aangenomen. Vanaf dat moment is Rijkswaterstaat begonnen met de aanleg van extra rijstroken die drukke snelwegen moeten ontlasten. ,,We hebben bewust voor een volledige afsluiting in de richting van Utrecht gekozen. In de zomer van 2002 hebben we vrijwel hetzelfde weggedeelte in de andere richting ook op slot gegooid. Die manier van werken zorgt weliswaar voor veel ongemak. Maar beter zo, dan twee maanden lang een avond- en een nachtafsluiting. Dat zorgt voor nog veel meer ongemak.We gaan begin volgend jaar met het bedrijfsleven in de regio overleggen over de afsluiting. Ook volgt er nog een informatiecampagne voor het publiek”, aldus De Laat.

Burgemeester P. IJssels van Gorinchem en zijn collega H. Hellegers van Werkendam zijn overigens vorige week bij verkeersminister C. Peijs geweest. Zij heeft aangegeven dat ze graag maart volgend jaar een zogeheten businesscase ontvang. In de praktijk betekent dit dat de Stichting A27/Merwedebrug de plannen voor het alternatief voor de huidge Merwedebrug verder kan uitwerken.

VOG-info, jaargang 1 – nummer 18

Raamsdonksveer, 29 november 2005

Betreft: Collectieve beveiliging Dombosch

Geachte heer/mevrouw,

Per januari 2006 zal het huidige beveiligingsconcept voor Dombosch komen te vervallen en vervangen worden door een totaal nieuwe collectieve beveiliging. Reden voor deze wijziging is dat de collectieve beveiliging middels een mobiele surveillance niet meer voldoet (wat ook weer gebleken is uit meerdere inbraken en diefstallen afgelopen weken) en er is daarom gekozen voor een beveiligingsconcept door middel van draadloze camera’s (inclusief een meldkamer op Dombosch en een regelmatige surveillance vanaf deze meldkamer).
De analyse van de huidige beveiliging eerder dit jaar door de SBID (Stichting Beveiliging Industrieterrein Dombosch) is gedaan in goed overleg met ondernemersvereniging VOG, gemeente, politie en Falck. Nadat men tot de conclusie kwam dat een ander beveiligingsconcept noodzakelijk was heeft ook Falck hiervoor een aanbieding gedaan. Keuze is echter niet gevallen op de aanbieding van Falck. Reden hiervoor was uitsluitend dat het een significant duurdere aanbieding was dan de aanbieding met een vergelijkbaar beveiligingsconcept.
Gehele proces is doorlopen in goed overleg met alle partijen, doch ons heeft nu informatie bereikt waarmee Falck mogelijk een verkeerde indruk wekt en waardoor Falck tevens in negatieve zin het opzetten van het nieuwe collectieve beveiligingsopzet tracht te beïnvloeden.

Om onduidelijkheden weg te nemen willen wij u daarom infomeren over enkele onvolkomenheden welke bleken bij analyse van de dienstverlening van Falck eerder dit jaar:

  • Opzet dienstverlening surveillance was bij meeste deelnemers onduidelijk/onbekend.
  • Er bestonden en bestaan verschillen in de categorie-indeling. Ook zijn er deelnemers die om onduidelijke reden bedragen betalen die onder geen enkele categorie-indeling vallen en/of welke structureel te weinig betalen (goed voor individuele ondernemer, slecht voor collectief).
  • Er was geen sprake van actieve samenwerking op het gebied van beveiliging.
  • Er was geen inzicht in overige dienstverlening bij deelnemers.
  • Er was sprake van een behoorlijk aantal diefstallen en inbraken met geschatte kosten van honderdduizenden euros jaarlijks.

Onvolkomenheden bestonden in sommige gevallen reeds jaren en waren door Falck nooit eerder besproken of opgemerkt, noch was er sprake geweest van een actieve inzet vanuit Falck om onvolkomenheden op te heffen of om te streven naar een grotere deelname. Omdat er sprake was van een dekkende opbrengst was tot nu het streven naar meer deelnemers niet noodzakelijk, echter opbrengst met huidige deelnemers zou nu niet meer dekkend zijn!?
Wij betreuren de huidige communicatie van Falck waarbij ze zelfs een doorstart van de huidige collectieve beveiliging aanbieden. Een beveiligingsconcept waarvan de nadelen reeds duidelijk zijn vastgesteld. Wij roepen daarom de ondernemers op, voor een toekomstige adequate collectieve beveiliging, om zich aan te melden voor het door SBID en VOG (in samenwerking met gemeente en politie) opgezette collectieve beveiligingsconcept (zie bijlage voor deelnameformulier, ook contactadres staat op dit formulier vermeld). Een beveiligingsconcept dat overigens ook op andere terreinen/adressen buiten Dombosch toepasbaar is.
FeelSafe heeft reeds een behoorlijk aantal aanmeldingen gehad, doch voor een zo groot mogelijk collectief zien we graag ook uw aanmelding tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ondernemersvereniging VOG
info@vogweb.nl