VOG-info, jaargang 2 – nummer 8

Raamsdonksveer, 19 april 2006

Geachte heer/mevrouw,

Via deze weg willen wij uw weer op de hoogte brengen van regionale ontwikkelingen en VOG-activiteiten:

Tevredenheidsonderzoek werkgroep afval

Ter evaluatie van het lopende raamcontract en ter voorbereiding op een nieuw inkooptraject (ivm het aflopen van het huidige contract per 1-8-2006)heeft de werkgroep afval een enquête gehouden onder de deelnemers. Resultaat van de enquête is een beoordelingscijfer van 8,27 en resultaten van enquête zullen in komende onderhandelingen meegenomen worden. Volledig resultaat enquête is als bijlage bij deze mail te vinden.

Volledig programma golfdag 27 april bekend

Zoals eerder gemeld is er met meer dan 150 deelnemers sprake van een grote belangstelling voor de golfdag 27 april. Degenen die zich ingeschreven hebben hebben via de mail een bevestiging van inschrijving ontvangen incl programma en nadere bijzonderheden. Het totaalprogramma voor deze dag is tevens als bijlage bij deze mail gevoegd.

Gemeente druk bezig met vaststellen concept horecabeleid

In samenspraak met de ingestelde werkgroep (bestaande uit ondernemers, omwonenden en politie) is de gemeente druk bezig met het vaststellen van een concept horecabeleid. Ondernemersvereniging wordt mede geïnformeerd over de voortgang en de resultaten en enkele kenmerkende punten zoals in overleg zijn besproken zijn oa:
Openingstijden uitbreiden naar 04.00u; vanaf 02.00u geen personen meer in het horecabedrijf toelaten; vanaf 03.00u muziek uit Dezelfde openingstijden binnen gehele gemeente Huisregels en deurbeleid gehanteerd door ondernemers. Ondernemers erkennen verantwoordelijkheid op de openbare weg en spannen zich in om ook daar het nodige toezicht uit te oefenen 1-loket-gedachte voor ondernemers binnen de gemeente enz. Als ondernemersvereniging zullen wij dit constructief en voortvarende proces blijven volgen zodat het horecabeleid er conform planning en vooral mede conform de wensen van de ondernemers ook komt.

Informatie van werkgroep energie

Aangaande het collectieve inkoopproject stroom bereikten de werkgroep energie recente periode veel vragen. Als bijlage is een infoblad over deze materie toegevoegd met de bedoeling onduidelijkheden weg te nemen. Wanneer u als deelnemer aan dit collectieve traject nog vragen of onduidelijkheden heeft horen wij dit graag via ons mailadres info@vogweb.nl.

Tot zover weer enige info. Voor overige actuele info verwijzen wij u ook graag naar de website vogweb.nl en bij vragen/onduidelijkheden horen wij graag van u via het mailadres info@vogweb.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur ondernemersvereniging VOG