Opnieuw bedenkelijke advertentieverkoop

Diverse ondernemers zijn benaderd door dhr. van Vugt van uitgeverij Westland voor een advertentie in het boekje ´Kinderen in het Verkeer, regio Oosterhout´. Vanuit de ondernemersvereniging zijn vragen aan betreffende bedrijf gesteld om te toetsen of ondernemers op de juiste gronden benaderd zijn en worden. Na deze toetsing blijft echter een bedenkelijke indruk bestaan.

Men wekt de indruk dat men met deze uitgave schoolgaande kinderen zou helpen, doch mogelijk is het vooral een commercieel initiatief. Als referentie worden regionale politiekorpsen, Gemeenten, 3VO en scholen opgegeven. Echter daadwerkelijk bewijs van deze referenties hebben wij nog niet mogen ontvangen.

Het bestuur van ondernemersvereniging VOG roept daarom ondernemers op oplettend te zijn bij deze acquisitie-activiteiten, mede gelet op voortvarende wijze waarop men probeert ondernemers voor zich te winnen.