Texaco G’berg in oktober verplaatst

In oktober is het nieuwe tankstation van Texaco aan de Centraleweg in Geertruidenberg gereed. Het oude tankstation aan de Stationsweg gaat dan dicht.

De bouw van de nieuwe pomp is inmiddels van start gegaan. Het heeft lang geduurd voordat de gemeente en Texaco tot overeenstemming kwamen over de verplaatsing van het station. Het probleem zat er met name in dat het nieuwe station te dicht bij de waterkering zou komen volgens de normen van Rijkswaterstaat. De lpg-installatie bij het nieuwe station moest daarom aan allerlei voorwaarden voldoen. Bovendien moest de waterkering (een dijk) een stukje worden verlegd. Dat is inmiddels gebeurd. Omdat er de afgelopen weken verder geen bezwaren zijn ingediend tegen de bouwvergunning, is de bouw nu begonnen.

Bij het nieuwe Texaco-station komen naast pompen voor diesel, bezine en lpg ook een carwash, twee hogedrukreinigers, drie stofzuigerplaatsen en een winkelgebouw. Direct na de opening van de nieuwe locatie in oktober wordt het huidige tankstation aan de Stationsweg gesloopt en wordt de bodem daar gesaneerd. Er is een beperkte sanering nodig omdat een tank gelekt heeft. „Texaco heeft aangegeven de sloop en de sanering in een maand tijd te kunnen doen“, aldus Ine de Wolf, projectmanager Dongeburgh van de gemeente Geertruidenberg.

Op de plaats van het huidige tankstation komt een van de drie zogeheten Bastions, die onderdeel zijn van het grote nieuwbouwproject Dongeburgh aan de oevers van de rivier De Donge. Aan het eerste Bastion (aan de Bergse kant van de Donge) wordt nu volop gebouwd. Het omvat 143 woningen. Daarna wordt eerst het meest westelijk gelegen Bastion gebouwd. Het middelste Bastion, ter hoogte van huidige Texaco-station, is als laatste aan de beurt.