BNdeStem: ‘Te weining ruimte bedrijven’

Volgens ondernemersvereniging Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG) is de ontwikkeling van extra bedrijventerrein in de gemeente Geertruidenberg noodzakelijk. Het college van B en W is een andere mening toegedaan.

De gemeente Geertruidenberg streeft ernaar alle bestemmingsplannen te actualiseren. Nu is het de beurt aan bestemmingsplan Gasthuiswaard in de kern Geertruidenberg. Gasthuiswaard is het gebied dat wordt omsloten door het Wilhelminakanaal in het westen, de Amer/Bergsche Maas in het noorden, de Amercentrale met de kern Geertruidenberg in het oosten en de rivier de Donge in het zuiden. Aan de zuidoostrand van het gebied, langs de Centraleweg, liggen enkele ‘zware’ bedrijven. Onder meer Siemerink en Van Oudenallen zijn er gevestigd. In de conceptversie van het geactualiseerde bestemmingsplan staat dat ontwikkeling van extra terrein voor bedrijven op korte of middellange termijn niet noodzakelijk is. De bedrijventerreinen Dombosch en Pontonnier in Raamsdonksveer zouden voldoende capaciteit bieden.

„Raar“, zegt Henk Adriaanse, voorzitter van de VOG. „Dit mag zo niet gesteld worden, dit bestrijden wij.“ Volgens Adriaanse ontbreekt de feitelijke onderbouwing voor het standpunt van de gemeente. Daarnaast meent hij dat gegegevens van verschillende officiële instanties de bewering weerleggen. „Zo bleek eind december uit een studie van het Centraal Planbureau dat de vraag naar bedrijventerrein ook in de provincie Noord-Brabant de komende vijftien jaar flink zal toenemen. De voorraad zal nog voor drie jaar volstaan.“
Wat de voorzitter van de VOG ook uiterst vreemd vindt, is dat in het conceptplan is opgenomen dat de ruimte wordt aangemerkt als potentieel vestigingsgebied voor (dag)recreatie. ‘In het verleden is er een initiatief geweest voor een themapark (waterwereld). Daar staat de gemeente positief tegenover.’ „Tegenover het zwembad in Raamsdonksveer is een ondernemer hard bezig speelparadijs Rimboeland te vestigen. De gemeente was ook over dat plan heel lang enthousiast en nu hoort de ondernemer er niets meer over. En dan staat er ineens dat de gemeente een waterland wel ziet zitten.“
Een laatste punt waarover de Bergse ondernemers zich verbazen, betreft de periode waarin het bestemmingsplan ter inzage ligt, tot en met 21 augustus. „Precies in de zomervakantie, precies in de bouwvak. Het is toch de bedoeling dat de gemeente van zo veel mogelijk ondernemers feedback krijgt?“

Het bestuur van de VOG heeft vandaag overleg met de ondernemers op Gasthuiswaard om te bespreken hoe een en ander moet worden aangepakt. „We hebben al veel gevraagd bij de gemeente, maar krijgen geen antwoorden“, aldus Adriaanse.
Wethouder Louise Laurijssen neemt tijdelijk de portefeuille Ruimtelijke Ordening van wethouder Ad van Onzenoort over. Laurijssen: „Voordat het plan naar de Provincie ging, hebben we de wensen van de ondernemers geïnventariseerd. Een aantal bedrijven wil op termijn uitbreiden. Dat is mogelijk in het bestemmingsplan.“ Volgens de wethouder is het de bedoeling van de gemeente om zich vooral te richten op de ruimte voor de al bestaande bedrijven. „Daar zou misschien nog verandering in kunnen komen, met de bijstelling van de Structuur Visie Plus. Die bijstelling komt na de zomer en kan inhouden dat we ons ook gaan richten op ruimte voor nieuwe bedrijven.“
Over de mogelijkheid tot recreatie in de Gasthuiswaard, zegt Laurijssen: „Het is nu eenmaal niet alleen maar een bedrijventerrein. Het noordelijke stuk is in het streekplan beschreven als een groene hoofdstructuur. Daar mag dus geen industrie komen.“ Als er recreatie in de Gasthuiswaard komt, dan behoort ook de realisering van een fietsbrug over het kanaal tot de mogelijkheden. Laurijssen benadrukt: „Het is nog een conceptplan. Iedereen kan bezwaar indienen. Op 14 augustus is er ook een inspraakavond. Gegronde bezwaren worden meegenomen in het definitieve plan.“ Dat het bestemmingsplan nu ter inzage ligt, heeft volgens de wethouder te maken met het doorlopen van verschillende ambtelijke processen. „Verder zit er niets achter.“