BRUG verder onder de VOG

Ondernemersvereniging BRUG gaat verder onder de vlag van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG). Met het samengaan van de beide belangenverenigingen ontstaat een collectief van meer dan vierhonderd ondernemers in de gemeente Geertruidenberg.

“Wij zijn daar heel content mee”, zegt VOG-voorzitter Henk Adriaanse. “We hebben in het verleden vaker gezegd dat ze welkom waren, maar toen werd daar niet op ingegaan. Meest recent nog een halfjaar geleden. De deur is echter altijd open blijven staan.” De fusie is geen juridische fusie in die zin dat de BRUG verdergaat onder VOG-vlag. Een aparte werkgroep moet zich gaan richten op specifieke detailhandelsaangelegenheden, waarbij het voordeel vooral zit in gezamenlijke belangenbehartiging.

Met de samengang hoopt de BRUG vooral te kunnen profiteren van inkoopvoordelen. “En ook de contributie wordt voor onze leden gehalveerd”, zegt Toon Siemons. Hij nam het stokje op interimbasis over toen vorig jaar april drie bestuursleden ineens opstapten. Doel is nu om met ondersteuning van de organisatie en infrastructuur van de VOG vooral consumentenacties en diverse evenementen te (helpen) organiseren. Voor Siemons is de samengang, ondanks de eerdere aarzeling, een vanzelfsprekendheid. “Ooit hadden we meer dan honderd leden, dat zijn er nu nog maar vijftig à zestig. Het loopt hard terug, met name in de kern Geertruidenberg. Ik geloof dat deze maand alweer enkele ondernemers de deuren moeten sluiten. Daarom hebben we besloten toch met de VOG in zee te gaan. Daar was ook geen aarzeling bij; onze leden hebben daar unaniem mee ingestemd.”