Financieringspoort voor ondernemers

De Financieringspoort Brabant is gelanceerd. Deze uitbreiding van de KvK-Financieringsdesk ondersteunt ondernemers bij het vinden van slimme financieringsvormen voor hun bedrijf. Via de financieringspoort kunnen ondernemers 50% van de advieskosten terugvragen met een maximum van €2.500,-.

De provincie Noord-Brabant heeft tot begin 2017 € 750.000 vrijgemaakt voor de Financieringspoort Brabant. Het doel is dat bedrijven € 50 miljoen extra investeren en dat 500 tot 1.000 arbeidsplaatsen worden gecreëerd of behouden.

Binnen de provincie Noord-Brabant werkt de KvK hierbij samen met Brainport, REWIN en de BOM (www.ondernemersplein.nl).

Soap: Bom onder BIZ

Henk Adriaanse, voorzitter van de Bergse ondernemersvereniging VOG, is ‘verrast’ door het raadsbesluit om 77.000 terug te vragen van Bedrijfsinvesteringszone Dombosch (BIZ). De openbare veiligheid op bedrijventerrein Dombosch in Raamsdonksveer is ernstig in het geding stelt hij. “Ik vrees dat we het vanaf 1 januari zonder camerabewaking zitten.”

Adriaanse verklaart dat naar aanleiding van het raadsbesluit dat donderdagavond is genomen over de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). “Een soap”, noemt hij het. “Ik bang dat het opnieuw optuigen van de BIZ voor 2015 niet lukt.”

Adriaanse is bang dat de BIZ niet meer op draagvlak kan rekenen. “Eerst moet je 77.000 euro terugbetalen en dan vragen ze aan ondernemers: doe je opnieuw mee? Da’s zot. Leuk van de politiek om het zo te spelen, maar niet handig.”

Gemeente kan aan de slag

De gemeente kan aan de slag met een groot aantal panden dat in de gemeente staat te verloederen. De gemeenteraad schaarde zich achter het akkoord met de Veerse pandbezitter Piet Kieboom.

Het akkoord tussen ontwikkelaar Kieboom en de gemeente behelst onder meer de komst van een vestiging van Theek 5 naar de Keizersdijk. Voor de bibliotheek is een subsidie van tenminste tien jaar beschikbaar gesteld. Daarnaast moet in verschillende panden detailhandel komen en ook de verhuizing van het frietkost van het Heereplein naar de Vrijheidsstraat is speerpunt.

Een belangrijke voorwaarde die de gemeente heeft gesteld aan Kieboom is dat deze bouwplannen 1 januari 2019 klaar zijn.

Innovatie: nieuwe smart-Pal van CSi

Wanneer een bedrijf het handmatige palletiseerproces wil automatiseren, moet de terugverdientijd erg kort zijn, liefst minder dan twee jaar. Met hoge investeringen, soms wel €200.000 per SKU, is het bereiken van een hoge Return on Investment (ROI) een uitdaging. Soms wordt de investering zelfs onbetaalbaar en moet de handmatige werkwijze blijven bestaan met alle nadelige gevolgen van dien.

Daarom probeert CSi al jaren de kosten voor palletiseren fors te reduceren. En nu, met de ontwikkeling van de nieuwe smart-Pal, is een doorbraak gerealiseerd.

Met een (all-in) prijs van minder dan €60.000 behoort handmatig palletiseren voorgoed tot het verleden. Zelfs in sectoren waar de salariskosten bescheiden zijn, kan een gunstige terugverdientijd worden gerealiseerd. En aangezien ook de mogelijkheid bestaat de machine te leasen of huren, hoeft er zelfs niet geïnvesteerd te worden.

Met maar 7,5 m2 is de footprint van deze machine opvallend klein. De machine past achter elke productie- en verpakkingslijn, en kan bijna elk type pallet verwerken. De reductie van de kostprijs is tot stand gebracht door een slim ontwerp en standaardisatie van de componenten. En kwaliteit, robuustheid en betrouwbaarheid behouden hetzelfde hoge niveau als bij alle andere producten van CSi.

CSi (www.CSiportal.com) is wereldwijd leider in product handling aan het eind van de productie- en verpakkingslijnen. CSi levert een compleet pakket van initiële consultancy en ontwerp tot productie, montage, installatie en inbedrijfstelling.

BIZ is niet VOG

Sinds 2012 beschikten we op bedrijventerrein Dombosch over een BIZ (Bedrijven Investeringszone). Deze BIZ heeft geresulteerd in de huidige collectieve beveiliging met een geavanceerd digitaal videosysteem (met veel betere camera´s en de bijbehorende registratieapparatuur). Tevens is voorzien in een geavanceerde digitale kentekenregistratie zowel overdag als ´s-nachts. Beveiliging voor en door ondernemers! Bekijk de criminaliteitscijfers van het bedrijventerrein en concludeer zelf of het nuttig is…….

Er is echter dit jaar wat verandert. Want het camerasysteem is nog operationeel (tot 1 januari as) maar de BIZ bestaat officieel niet meer. Oorzaak hiervan is dat de gemeente fouten gemaakt zou hebben bij de invoering van de BIZ in 2011 en BIZ-gelden bij de bedrijven in 2014 niet meer geïnd zijn. Continuïteit van de camerabewaking in 2014 is vervolgens gerealiseerd doordat de gemeente hiervoor (eenmalig) geld beschikbaar heeft gesteld.

Maar de stichting BIZ Dombosch wil verder en als VOG steunen we dit ook zeker. Voor het einde van dit jaar zal daarom een nieuwe BIZ-draagvlakmeting onder ondernemers gehouden worden. Een dergelijke enquête wordt onafhankelijk gedaan door de gemeente en zij doen dit in samenwerking met de stichting BIZ Dombosch. De stichting BIZ Dombosch is namelijk, in tegenstelling tot wat nogal eens gedacht wordt, geen onderdeel van de VOG. Het is een onafhankelijke club die alleen werkt voor en namens de ondernemers op Dombosch.

Het BIZ-bestuur, gemeente en VOG-bestuur overleggen regelmatig met elkaar en middels de VOG-communicatiekanalen ondersteunen we de BIZ. Want de gemeente heeft in samenwerking met de stichting BIZ Dombosch een behoorlijke uitdaging met de aankomende draagvlakmeting. Zowel organisatorisch als in de tijdgeest valt deze materie op dit moment niet ideaal en de vraag is of de collectieve beveiliging vanaf 1 januari 2015 nog operationeel zal zijn. En dat is voor ons als VOG een grote zorg. Een probleem dat buiten ons om gecreëerd is/wordt maar waarvan we wel de gevolgen zullen ondervinden.

“Social return werkt niet”

Verplicht opleggen van social return is niet de oplossing om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Ondernemers voelen zich wel degelijk verantwoordelijk voor deze doelgroep, maar een dwang via aanbestedingen werkt niet. Dat zeggen werkgeversvoorzitters Michaël van Straalen en Hans de Boer van respectievelijk MKB-Nederland en VNO-NCW in een opiniestuk in het Eindhovens Dagblad.

Steeds meer overheden leggen ondernemers een social return verplichting op via aanbestedingen. Ondernemers lopen tegen veel problemen aan hierdoor. 10 procent van de aanneemsom besteden aan het aan ’t werk helpen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt is een onmogelijke opgave. Mensen met de goede diploma’s of vaardigheden zijn niet vinden. Of het betekent dat vakkundige medewerkers die al jaren bij het bedrijf in dienst zijn ontslagen moeten worden. Voor extra personeel is in de regel geen geld. Wie niet aan de eis kan of wil voldoen maakt daardoor ook geen kans op de opdracht.

De bedoelingen van gemeenten zijn veelal goed. Maar, ze hebben ook een financieel belang. Geld dat wordt bespaard op uitkeringen kan vrij worden ingezet voor bijvoorbeeld het aanleggen van verkeersdrempels.

Wat is het alternatief? De kans op duurzame resultaten neemt sterk toe als overheden de moeite nemen om in gesprek te gaan met ondernemers over de (on)mogelijkheden voor het aan het werk helpen van mensen. Daar is geen dwang via aanbestedingen voor nodig. Ondernemers zijn welwillend om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, zolang dit op een manier gebeurt die past bij de situatie van de onderneming.

Centrum niet bierbestendig

Het lag er zo mooi bij in de najaarszon, trots van de gemeente, het vernieuwde centrum van Raamsdonksveer. Toen kwam de Veerse Dag, markt, muziek en drank.

Het Heereplein, geplande evenementenplek bij uitstek ligt er nu bevlekt en beschadigd bij. Donkere plekken in de duidelijk niet bierbestendige bestrating, precies op de plek waar de horecakramen hebben gestaan.

En dat is nog niet alles, ook in de Hoofdstraat een vlekkenspoor. En in ’t Anker, waar de Chinese hardsteen een vettige, olieachtige, donkere vlekken vertoond. Gemor bij de middenstand: “Dat Heereplein moest van de gemeente parkeerplaats en evenemententerrein worden. Dan moet de bestrating dus bij uitstek bierbestendig zijn”, aldus een centrumwinkelier.

De reactie van de gemeente: “We hebben zelf geconstateerd dat er vlekken zitten op de bestrating en dat er beschadigingen zijn.”

De Stichting Evenementen Raamsdonksveer, organisator van de Veerse Dag wil geen commentaar geven.

Stichting Stolpersteine

Stichting Stolpersteine Geertruideberg zoekt donateurs

De Stichting Stolpersteine Geertruidenberg is opgericht om een blijvende herinnering achter te laten voor de Joodse inwoners van Geertruidenberg, die in de Tweede Wereldoorlog gedwongen werden hun woningen te verlaten, om er nooit meer terug te keren…

Eind dit jaar is het 70 jaar geleden dat Geertruidenberg bevrijd is van de Duitse bezetters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn tien Joodse inwoners van Geertruidenberg weggevoerd en omgebracht in Duitse concentratiekampen. Om deze verschrikkelijke gebeurtenis zichtbaar en blijvend te gedenken, is het initiatief ontstaan om eind oktober 2014 tien zogenoemde Stolpersteine (struikelstenen) in het trottoir te plaatsen, vóór de woningen waar deze mensen vroeger hebben gewoond. Het bestuur van de Stichting Stolpersteine werkt geheel belangeloos om dit bijzondere initiatief te verwezenlijken.

De Stichting zoekt donateurs en roept ook VOG-ondernemers op om hun medewerking te verlenen. Meer info is te vinden op de facebook-pagina van de Stichting Stolpersteine Geertruidenberg.

Burn-out voor wethouder economie

Gelezen in BNdeStem

Wethouder Bert van den Kieboom is tijdelijk uit de roulatie. De Verenaar kampt met een burn-out. Het is niet duidelijk wanneer hij terugkeert.

Van den Kieboom had de afgelopen weken vakantie en zou pas maandag 22 september weer beginnen. “Tijdens zijn vakantie merkte Bert dat hij de afgelopen periode te veel hooi op zijn vork heeft genomen”, verklaart een woordvoerster van de gemeente.

Zijn collega-wethouder Adriaan de Jongh neemt voorlopig zijn taken, onder meer sport en cultuur, over. Hoe lang de afwezigheid van Van den Kieboom duurt, valt niet te zeggen. “Dat is per persoon verschillend”, aldus de woordvoerster. “Het is een medische kwestie. Het zal zich de komende weken uitwijzen.”