Doe Klas: ‘Leren door doen’

Het project Doe Klas is woensdag officieel van start gegaan: een tegenhanger van de achtplusklas, waarin praktisch gerichte kinderen kunnen snuffelen aan beroepen. Het project is mede mogelijk door ondernemersvereniging VOG en VOG-ondernemers. Als VOG hebben we de initiatiefnemers ondersteuning gegeven bij het vinden van bedrijven en meerdere VOG-bedrijven verlenen inmiddels hun medewerking.

Initiatiefnemers van het project zijn het Dongemond College, de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) en de Stichting Uniek uit Geertruidenberg. Het resultaat: een pilot voor de doeklas, waar komend schooljaar vijftien kinderen aan de slag gaan. De kinderen volgen negen interne lessen op het Dongemond College en zes externe lessen bij bedrijven in de regio.

De Doe Klas is bedoeld voor kinderen die praktisch gericht zijn, kinderen die liever niet te lang in de schoolbanken zitten. Het project is een proef en als zodanig uniek in Nederland.

PvdA: VOG betreurenswaardig

Betreurenswaardig:
1) Deplorabel 2) Deerniswekkend 3) Erg 4) Jammerlijk 5) Jammer 6) Onbevredigend 7) Ontoereikend 8) Onvoldoende 9) Sneu 10) Spijtig 11) Teleurstellend 12) Zonde

Gelezen in BNdeStem

PvdA-kopstuk Mirjam de Groot haalde maandagavond tijdens de discussieraad hard uit naar de Bergse ondernemersvereniging VOG. Ze complimenteerde wethouder Adriaanse de Jongh voor het streven om vijf jaar door te gaan met de bedrijfsinvesteringszone (BIZ) op Dombosch in Raamsdonksveer. Maar De Groot zie de communicatie ‘zeer teleurstellend’ te vinden.

“Wij krijgen nieuwsbrieven van de VOG waarin staat dat ze door die stomme gemeenteraad de BIZ op hun buik kunnen schrijven. Ik vind dat een betreurenswaardige insteek. De VOG is toch zo onafhankelijk van de BIZ?”

De raad nam onlangs een amendement aan om een bedrag van 77.000 euro, voorgeschoten aan de BIZ voor 2014 nadat de gemeente zelf fouten gemaakt bleek te hebben, terug te vorderen. Tot onvrede van de VOG, die vreest dat ondernemers mede daardoor niets meer zien in de collectieve voorziening voor veiligheid en onderhoud.