‘Marktfalen schaadt kredietverlening’

Verschillende vormen van marktfalen zorgen ervoor dat de kredietverlening van mkb-bedrijven hapert. Dit schrijven economen van de Sociaal Economische Raad (SER) in een rapport dat vrijdag is gepresenteerd.

Door informatieknelpunten en schaalnadelen zijn financiers soms voorzichtig met het verlenen van krediet aan het midden- en kleinbedrijf. Vooral bij de financiering van kleinere mkb-bedrijven spelen deze problemen. Banken moeten relatief hogere kosten maken voor een lening aan een klein bedrijf. Verder zijn er vaak minder gegevens beschikbaar over kleine bedrijven, waardoor financiers niet weten of er een goede investeringsmogelijkheid is.

De economen pleiten voor andere vormen van financiering voor mkb-bedrijven. In Nederland zijn bedrijven veelal afhankelijk van banken voor de financiering, terwijl bijvoorbeeld in de VS relatief meer mkb-bedrijven zelf financiering ophalen op geldmarkten.

Het oplossen van financieringsknelpunten is belangrijk, omdat het mkb de motor is van de Nederlandse economie. De helft van ons bruto binnenlands product komt van kleine en middelgrote bedrijven en 60 procent van de werkgelegenheid.