Minimaal onderhoud lokale wegen

Een voorstel van Quirijnen, samen met de VVD, om meer geld vrij te maken binnen de begroting voor de wegen, kreeg te weinig steun binnen de raad. “Te simpel”, vond wethouder Kevin van Oort Quirijnens amendement. “Wij hebben geen 164.000 euro gevonden in onze begroting.”

Tommie Mertens (GroenLinks/ D66) hield eerder nog een vurig betoog om Van Oort te dwingen te zoeken naar financiële middelen. Donderdag kwam hij terug op zijn woorden. “Ik ben op zoek gegaan naar geld, maar er zit weinig geld in de laatjes van de ambtenaren.”

Daarop besloot de raad unaniem akkoord te gaan met de soberste variant, waarin alleen het hoogst noodzakelijke aan onderhoud wordt gepleegd.

Einde camerabeveiliging Dombosch

Het is uiterst onzeker of bedrijven op het Veerse industrieterrein Dombosch in 2015 nog kunnen profiteren van camerabeveiliging.

Uit een meting onder ondernemers blijkt dat er onvoldoende draagvlak is voor de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ), waarbij een stichting de camera’s financiert met geld uit een gezamenlijke ondernemerspot.

Donderdagmiddag werd de uitslag van de meting bekend. Van de 234 stemmers zijn er 114 vóór en 110 tegen. Om met de BIZ door te gaan, had ten minste tweederde vóór moeten stemmen. Wethouder Jan van Lith: “De uitslag van de draagvlakmeting is duidelijk. Ik heb de uitslag van de draagvlakmeting besproken met het stichtingsbestuur van de BIZ. Het bestuur heeft, terecht, de zorg uitgesproken over de voortzetting van het cameratoezicht op bedrijventerrein BIZ. Een zorg die wij als gemeente delen.”

OESO: Groeiversnelling economie

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht dat de Nederlandse economie volgend jaar met 1,4 procent groeit en in 2016 met 1,6 procent. Dat maakt de OESO dinsdag bekend. De prognoses duiden op een flinke groeiversnelling ten opzichte van de verwachte groei van 0,8 procent dit jaar.

Het hogere groeitempo resulteert volgens de OESO in een lichte daling van het begrotingstekort, van 2,6 procent dit jaar naar 2,3 procent in 2015 en 2,2 procent in 2016.

Werkloosheid
Ook de werkloosheid in Nederland zal geleidelijk afnemen. De denktank in Parijs gaat uit van 6,6 procent van de beroepsbevolking volgend jaar en 6,2 procent een jaar later. Aan het eind van dit jaar zal 6,8 procent zonder werk zitten.

Huizenmarkt
De huizenmarkt trekt volgens de internationale denktank weer aan na de moeilijke crisisjaren. Het aantal transacties neemt toe en de huizenprijzen stijgen weer. Daar dient wel bij te worden aangetekend dat de prijzen gemiddeld 20 procent lager zijn vergeleken met het hoogtepunt in 2008. Daardoor staan veel huizen onder water, een situatie dat een huis minder waard is dan de hypotheek die erop is afgesloten.

Veerse centrum: ‘Kansen genoeg’

De koude wind tovert een rode blos op zijn wangen. Piet Kieboom (67) loopt met lichte trots door het centrum van Raamsdonksveer. Althans, trots op wat nog gaat komen. ‘Ik heb er wel plezier in dat ’t Veer een mooi centrum krijgt.’

  • 2 juli 2011: gemeente Geertruidenberg en pandenbezitter Piet Kieboom sluiten overeenkomst betreffende het Gangboord.
  • Gemeente koopt parkeerterrein achter het oude postkantoor, terwijl Kieboom de grond rond het oude ING-gebouw koopt.
  • Zomer 2014: wethouder Kevin van Oort sluit akkoord met Kieboom over ontwikkeling panden Hoofdstraat, Vrijheidstraat en Keizersdijk. Plan behelst onder meer komst Theek 5, supermarkt Lidl en platgooien schuur Hoofdstraat.
  • September 2014: raad geeft unaniem groen licht aan ‘historisch’ akkoord, Kieboom kan aan de slag.
  • 1 januari 2019: deadline voor bouwplannen Kieboom.

‘Ik vind dat we eigenlijk teveel meters winkel hebben. Daar is iedereen het wel over eens? Raamsdonksveer heeft een goed winkelbestand. Ik denk dat weinig dorpen van deze grootte dat hebben.’ Waarom dan toch extra winkels in de Hoofdstraat? ‘Had je een ander idee?’, kaatst Kieboom de bal terug. ‘Ik vind dat we de ontwikkelingen in het centrum meer moeten stimuleren. Een sportzaak zou hier heel goed kunnen of iets op modegebied.’

Komst slager naar centrum
De winkel Brood en Meer van bakkerij Wiercx zit er inmiddels een half jaar (Gangboord). De Waspikse slager Snel wordt naar verwachting half januari zijn nieuwe buurman.

Frietkot Heereplein naar Vrijheidsstraat
Het frietkotje van Timmermans, nu op het Heereplein, komt als cafetaria terug aan de Vrijheidsstraat. Bovenin het nieuwe pand is ruimte voor twee appartementen. Oplevering verwacht in zomer 2015.

Posterij weer open
Daarnaast gaat de onlangs gerestaureerde Posterij opnieuw open als pool- en snookercentrum.

‘Laat de bouwvergunningen maar komen en hopen dat er geen bezwaren komen. Laat degenen die steeds met modder gooien zelf iets ondernemen in Raamsdonksveer. Kansen genoeg.’

Lees het volledige artikel in BNdeStem dd 26-11-2014.

A27-Hooipolder in fileschade top-10

In de top-10 van wegen die vorig jaar tot de meeste economische schade hebben geleid door files, staan twee Brabantse probleemgevallen. Het gaat om de A27 tussen de knooppunten Gorinchem en Hooipolder op plek twee en de A58 tussen de knooppunten Galder en Batadorp op plek drie.

De twee Brabantse knelpunten hebben het bedrijfsleven vorig jaar ruim veertien miljoen euro gekost. Dit blijkt maandag uit berekeningen van TNO in opdracht van Transport en Logistiek Nederland en verladersorganisatie EVO.

Uit de cijfers blijkt dat files op de A27 bij knooppunt Hooipolder vorig jaar in totaal 7,4 miljoen euro hebben gekost. Vertraging op de A58 bij knooppunt Galder leverde een totale schade van 7,2 miljoen euro op. Onze provincie is volgens TNO sowieso goed vertegenwoordigd in de top-20 van dure fileknelpunten. De schade in onze provincie als gevolg van dagelijkse files bedraagt volgens hun cijfers zo’n twintig miljoen.

De totale economische schade in Nederland als gevolg van wachttijden in files kwam vorig jaar uit tussen de 613 en 797 miljoen euro. Dagelijkse files zorgen voor tijdverlies en meer brandstofverbruik. Ook leiden de files tot extra kosten om spullen op een andere manier alsnog op tijd af te leveren.

Volgens het onderzoek staat de A15 tussen de Beneluxtunnel en het Vaanplein op de eerste plek van duurste files in het afgelopen jaar. Zorgelijk noemen de transport en logistieke organisaties het dat de filedruk in 2014 weer oploopt. Daarom moet de overheid volgens hen doorgaan met de aanpak van een groot aantal knelpunten.

Lokale detailhandel heeft kansen

De banken zijn al weg en ook de toekomst van bijvoorbeeld reisbureaus is onzeker. Sectoren waarvoor de komst van het online-zakendoen het snelst grote gevolgen heeft. Maar ook bijvoorbeeld de electronicazaken en de videotheken bevinden zich in een aflopende dynamiek.

Het is een aanhoudende trend dat steeds meer goederen online besteld worden en dat wordt gezien als een bedreiging van de Nederlandse en dus ook de lokale detailhandel. Maar het is eenvoudigweg de nieuwe realiteit.

We kunnen afwachten en niks doen maar de uiteindelijke gevolgen lijken duidelijk. We kunnen ons ook proberen aan te passen. Want er zal behoefte blijven staan aan fysieke winkels voor bijvoorbeeld voeding (versproducten) en producten waar onmiddellijke beschikbaarheid en/of ‘touch and feel’ van belang is (kleding). Ook diensten die fysieke behandeling of advies vereisen (kappers, opticiens) zijn kansrijk.

De lokale overheid zou zich hierop kunnen richten en de lokale winkeliers zouden hierop in kunnen spelen. Want de nieuwe realiteit is een feit, hoe ermee om te gaan is een keuze…….

‘Vertrouwen blijft toenemen’

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het vierde kwartaal hoger uitgekomen dan in het derde kwartaal, blijkt uit de COEN-enquête van onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland. Ondernemers zijn nu een jaar lang positief gestemd en het vertrouwen is in ruim drie jaar niet zo groot geweest als nu. Ook over 2015 zijn de ondernemers overwegend positief: ze rekenen komend jaar op meer omzet, export en investeringen.

Omzetgroei
Volgens ruim een derde van hen zal er in 2015 meer omzet worden behaald dan in 2014. Daarentegen verwacht slechts één op de tien een lagere omzet, zodat per saldo bijna een kwart van het bedrijfsleven uitgaat van omzetgroei. Daarmee is de verwachting voor 2015 veel positiever dan dat de verwachtingen voor 2014 en 2013 waren. Ook de omzet uit export zal volgens de ondernemers toenemen in 2015: per saldo denkt 18 procent van het exporterende bedrijfsleven meer buitenlandse omzet binnen te halen.

Werkgelegenheid
Over de werkgelegenheid zijn ondernemers voorzichtiger, zo blijkt uit het conjunctuur-onderzoek. Ondernemers voorzien hier geen groei. Het aantal ondernemers dat denkt dat de personeelsomvang zal toenemen is een fractie kleiner dan zij die denken dat de personeelssterkte zal afnemen. Per saldo wordt er dus geen verbetering van de werkgelegenheid voorzien. Wel is het aantal bedrijven dat denkt personeel af te gaan stoten beduidend lager dan voorgaande jaren.

COEN
De COEN-enquête wordt vier keer per jaar gehouden en is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland, de Kamers van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw.

Veers ijsplein gaat door

Het was tot het laatste moment spannend: wel of geen ijs in Raamsdonksveer? Uiteindelijk besloot het bestuur van de stichting ’t Veerse Ijsplein om toch een ijsbaan in evenementenlocatie Koloszaal te leggen.

Twijfels waren er laatste dagen omdat de begroting niet sluitend leek te komen. Het forse tekort van €7000,- slonk echter afgelopen dagen tot €3000,-. Het bestuur vond dit gat verantwoord en heeft er vertrouwen in dat dit bedrag de komende tijd nog wel ergens vandaan komt: ‘Het tekort tillen we over de ijsbaan heen’.

Schwing Stetter sluit deuren

Na 40 jaar actief geweest te zijn in Nederland laat Schwing Stetter weten te stoppen met haar activiteiten in Nederland. De vestiging in Raamsdonksveer sluit daarom de deuren per 31-12.

SCHWING Stetter Group is een toonaangevende, wereldwijde fabrikant van apparatuur voor de productie, het transport, het verpompen, de distributie en recycling van beton. Daarnaast levert SCHWING Stetter de speciale apparatuur voor het verpompen van modderig materiaal door middel van zuigerpompen, hoge druk afsluiters en andere industriële hydraulische apparatuur. De hoofdvestiging is gevestigd in de Duitse stad Herne en men heeft fabrieken in Oostenrijk, VS, Brazilië, Rusland, India en China. Er zijn SCHWING Stetter dochterondernemingen in Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië, Spanje, Zweden, Groot-Brittannië en Korea. Vertegenwoordigers van SCHWING Stetter zitten in meer dan 100 landen.

Sinds veertig jaar is Schwing Stetter in Nederland actief en de website van Schwing Stetter vermeld dat men op de vestiging in Raamsdonksveer ook een grote voorraad onderdelen in huis heeft. Het bedrijf meldt echter dat er een einde komt aan de activiteiten in Nederland. De deuren in Raamsdonksveer zullen daarom per 31 december 2014 sluiten.