Filedruk Brabant neemt toe

Sinds 2007 daalde de filedruk in Nederland, maar dat is afgelopen. In 2014 stond er landelijk bijna evenveel file als vorig jaar en in Brabant nam de verkeersdrukte zelfs toe. Tien Brabantse trajecten horen bij de drukste 25 van Nederland, meldt de Verkeersinformatiedienst.

Het drukste traject in Brabant staat op nummer 6 in de lijst. De A16 van Breda richting Rotterdam is negen procent drukker dan vorig jaar. Ook de andere kant op richting Breda nam de drukte toe met bijna dertig procent.

Verder valt in erg negatieve zin de A58 van Breda richting Tilburg op. Daar is het ruim 76 procent drukker geworden ten opzichte van vorig jaar. Dat traject is de hekkensluiter van de lijst en staat op 25. Iets drukker is het op de A58 van Tilburg richting Eindhoven. Die route staat op plek 24.

Verder staat ook de A2 van Utrecht naar Den Bosch en van Eindhoven naar Maastricht in de lijst. Iets beter gaat het op de A27 van Gorinchem naar Breda. Het traject staat nog steeds in de top 25, maar zakte een paar plaatsen omdat het iets minder druk is geworden op die weg.

Camerabeveiliging Dombosch ook in 2015

Vanwege de beëindiging van de BIZ per 31-12 zou de collectieve beveiliging van en op bedrijventerrein Dombosch ook verdwijnen. Beveiliger Alert Group laat echter vandaag weten dat de beveiliging niet stopt:

Geachte heer/mevrouw,

Alert Security heeft op basis van de positieve aanmeldingen besloten om per 01 januari 2015 definitief door te gaan met de collectieve beveiliging voor bedrijventerrein Dombosch. Goed overleg met de ondernemers, gemeente en BIZ bestuur geeft ons een dusdanig vertrouwen in de toekomst dat we dit besluit willen en durven te nemen.

Concreet betekent dit dat het camerasysteem en de mobiele surveillance blijven functioneren ten gunste van (uitsluitend) de aangemelde bedrijven. Ook de additionele diensten – zoals met individuele bedrijven overeengekomen – zullen gecontinueerd worden.

Wij willen u hartelijk danken voor het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld. Januari zullen wij u verder informeren over de voortgang van het project want dit besluit tot doorgang willen we gebruiken als de start voor het optimaliseren van deze collectieve beveiliging met zoveel mogelijk deelnemers.

Voor nu rest ons u fijne dagen en een veilig Nieuwjaar toe te wensen.

Met vriendelijke groet,
John Kruythoff
Directie Alert Group

Positieve verwachtingen MKB

Het mkb heeft over het algemeen positieve verwachtingen voor komend jaar. Dat blijkt dinsdag uit de investeringsbarometer van ING.

Een derde van de ondernemers verwacht dat hun omzet en financiële situatie in 2015 zullen verbeteren, de helft denkt dat deze gelijk zullen blijven. Een minderheid voorziet een verslechtering.

2014 was voor veel mkb’ers nog een lastig jaar. Slechts 17 procent zag een verbetering van het ondernemingsklimaat, terwijl 30 procent een verslechtering constateerde.

De goede vooruitzichten gelden voor een groot aantal sectoren. Zowel op export gerichte branches als op de binnenlandse economie gerichte sectoren zoals horeca en detailhandel verwachten betere omstandigheden.

Hoewel ondernemers voor komend jaar dus positief gestemd zijn, hebben ze nog weinig concrete investeringsplannen. Vooral kleinere bedrijven zijn voorzichtig.

“Veel ondernemers komen net uit een lastige periode en proberen eerst op adem te komen. Daarnaast blijft angst voor tegenvallers aanwezig”, aldus ING.

Ook op het gebied van personeelsbeleid blijven ondernemers nog terughoudend. Slechts een gering percentage verwacht het komende jaar meer mensen aan te nemen.

Fouten BIZ staan niet op zich?

Nadat het bestuur van de VOG openlijk maar vooral ook onjuist en onrechtmatig beschuldigd was in het rapport van de raadscommissie BIZ-Dombosch hebben we als VOG beperkt gereageerd. We hebben de media verder niet opgezocht maar een toelichting gegeven aan Raad en College middels een uitgebreid schrijven (zie link). Dit leek ons een gepaste en correcte reactie.

Nu deze materie in de raad afgehandeld is en we het raadsverslag hebben kunnen inzien durven we echter de conclusie te trekken dat men weinig van deze materie geleerd lijkt te hebben. De op hoofdlijnen door raad en college gemaakte fouten lijken zo weer te kunnen gebeuren. Een vergelijkbare handelswijze menen we nu weer te zien.

Toen de BIZ-materie 2011 speelde blijkt de raad zonder enige verdieping of navraag afgegaan op de antwoorden van de wethouder/het college. Men ging ervan uit dat men kon vertrouwen op het antwoord? Maar ontneemt een antwoord van een ander je de mogelijkheid om zelf kennis van de inhoud en de achtergrond te hebben en te nemen?

De reactie/gevolgde werkwijze lijkt echter begrijpelijk maar bij de recente afwikkeling/bespreking van het rapport van de commissie BIZ-Dombosch doet men precies hetzelfde. De commissie krijgt complimenten, het college krijgt een berisping en met de inhoudelijke info vanuit het VOG-bestuur wordt niks gedaan cq men verdiept zichzelf daar niet in. Onze inhoudelijke toelichting wordt niet besproken, vragen zijn er verder niet over en we hebben vanuit raad noch college enige reactie meer mogen ontvangen.

De gekleurde veroordeling van ondernemers/de VOG/het VOG-bestuur is gedaan en dat vindt men blijkbaar afdoende cq gepast. In de juiste feiten/achtergrond lijkt men niet meer geïnteresseerd en men laat achterwege om mogelijke kennis te vergaren van de materie waarover men beslist. Dit is teleurstellend maar vooral ook zorgwekkend. Want we zouden kunnen concluderen dat andere en individuele ondernemersbelangen op eenzelfde wijze afgehandeld worden………

22.000 winkels verdwenen

In Nederland zijn sinds het begin van de economische crisis in 2008 ongeveer 22.000 winkels verdwenen, het grootste deel na een faillissement. Aan het eind van dit jaar zijn er nog zo’n 90.000 over.

Dat heeft marktonderzoeker Q&A berekend, zo schrijft de NOS maandag.

Het afgelopen jaar gingen onder meer de winkelketens Mexx, Halfords, Henk ten Hoor Textiel, Free Record Shop, Polare en Siebel failliet. Een aantal maakte een doorstart in afgeslankte vorm.

”Voor de mensen die het aanging, was het natuurlijk vreselijk dat winkels failliet gingen, maar voor het hele winkellandschap is het gewoon beter”, zegt Q&A-directeur Frank Quix.

”Nederland had veel te veel winkels. Vlak voor de crisis hadden we 112.000 winkels, dat was volgens ons zo’n 35 tot 40 procent te veel. Dus er is nu een behoorlijke herschikking aan de gang.”

24% daling faillissementen

Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen is dit jaar met bijna een kwart (24 procent) gedaald ten opzichte van 2013.

Volgens voorlopige cijfers van Faillissementsdossier.nl gingen in 2014 bijna 9.900 bedrijven en instellingen over de kop. De cijfers zijn inclusief eenmanszaken, vennootschappen onder firma, stichtingen en verenigingen.

Daarmee ligt het aantal faillissementen nog altijd fors boven het niveau van dat van voor de crisis. In 2008 registreerde de website vierduizend faillissementen.

De daling van het aantal faillissementen dit jaar wordt toegeschreven aan de verbeterde economische omstandigheden en het toegenomen consumentenvertrouwen.

Hiaat hartveiligheid bedrijventerrein

** Oproep van de projectgroep ‘Geertruidenberg Hartveilig’ **

We wensen elkaar binnenkort weer een gezond Nieuwjaar. Om naast deze mooie wens een bijdrage te leveren aan de gezondheid in Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk willen we u vragen uw bedrijfshulpverleners te stimuleren zich aan te melden bij www.hartslagnu.nl. Want er is een hiaat in de hartveiligheid op het bedrijventerrein in Raamsdonksveer…..

Hartslagnu.nl zit gekoppeld aan de meldkamer 112 en zorgt dat sms berichten gestuurd worden naar hulpverleners met 2 opties: ga reanimeren of ga de dichtstbijzijnde AED (automatische externe defibrillator) halen. Wist u dat dit eenvoudige systeem om binnen 6 minuten te reanimeren én de eerste schok met een AED te geven de overlevingskansen van slachtoffers verhoogd van 17% naar 48%?

De projectgroep ‘Geertruidenberg Hartveilig’ heeft zich het afgelopen jaar belangeloos ingezet om de hartveiligheid en daarmee de zogenaamde 6 minutenzones gemeentebreed te optimaliseren. We zijn trots te melden dat het einddoel begin 2015 is gerealiseerd door meer aangemelde AED’s, verplaatsing van aanwezige AED’s en het plaatsen van buitenkasten. Wat bijzonder positief te noemen is, is dat de gemeente jaarlijks budget heeft vrijgemaakt om bij een AED inzet via www.hartslagnu.nl de kosten voor vervanging van batterij en elektroden te vergoeden. Dit initiatief is landelijk uniek te noemen omdat juist over de kosten na een inzet in het hele land veel discussie bestaat. De projectgroep heeft nog wel zorg over het bedrijventerrein in Raamsdonksveer: tijdens de openingstijden van de bedrijven zijn 19 AED’s aangemeld bij hartslagnul.nl, Deze AED’s zijn mooi gelijkmatig verdeeld over het bedrijventerrein maar helaas zijn er nauwelijks hulpverleners aangemeld die de sms berichten kunnen ontvangen. Dit betekent dat bij een reanimatie van een buurbedrijf (zonder AED) hartslagnu.nl geen hulpverlener kan vinden die de dichtstbijzijnde AED kan ophalen.

Daarom vragen wij u: stimuleer uw BHV-ers en EHBO-ers zich met hun mobiele nummer aan te melden bij hartslagnu.nl.

Wij hopen op uw medewerking om ook op de industrieterreinen de aanwezige AED’s optimaal in te kunnen zetten. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd een mail sturen naar ilse@maxprevent.nl . Namens de projectgroep komen we ook graag vrijblijvend langs om uw BHV-ers hierover in te lichten.

Namens de projectgroep Geertruidenberg Hartveilig,
Ilse van Haren

Steeds meer kerstmarkten

Steeds meer steden en dorpen krijgen een kerstmarkt. Likkebaardend kijkend naar successen als Maastricht, Valkenburg en Dordrecht – waar miljoenen euro’s met het evenement worden verdiend – hopen andere steden een graantje mee te pikken. Volgens de website kerstevenementen.nl telde ons land in 2011 bijna veertig kerstmarkten. Dit jaar zijn dat er 250.

“Zuid-Limburg is het sterkst vertegenwoordigd, maar ook Zuid-Holland doet goed mee”, zegt Sarel Tempelman van VVV Nederland. Het fenomeen is volgens hem over komen waaien van onze oosterburen. “In de afgelopen jaren is het aantal kerstmarkten en andere kerstgerelateerde evenementen enorm gegroeid. Inmiddels zijn de kerstmarkten helemaal onderdeel geworden van de winterbeleving van de Nederlandse steden en dorpen.”

Zuid-Limburg spant met kerstmarkten de kroon. Honderdduizenden Nederlanders – maar ook Belgen, Duitsers, Engelsen en Fransen – trekken deze weken naar het zuiden om zich te vergapen aan kerstprullaria, ijsbaantjes, lichtjesroutes, levende kerststallen, koren en andere culturele activiteiten.

“Vroeger kon je hier in november en december een kanon afschieten, maar nu is het extreem druk”, zegt Anya Niewierra van de VVV Zuid-Limburg. “December is nu belangrijker geworden dan de zomermaanden.”

Uit onderzoek is gebleken dat de 1,8 miljoen toeristen die deze maand Zuid-Limburg aandoen, de regionale economie zo’n 100 miljoen euro opleveren: van hotelovernachtingen en parkeergeld tot bestedingen op de kerstmarkten.

Samenwerking gemeenten regio levert op?

Recentelijk werd in de gemeenteraad gediscussieerd over het ‘samenwerkingsverband Regio West-Brabant’ en daarbij werd oa volgende besproken:

  • De begroting 2015 liet een tekort zien
  • Onduidelijk is waar gelden aan besteed worden (actualisatie uitvoeringsprogramma nog niet afgerond)
  • Onduidelijk wat regiofonds van circa 1,4 miljoen afgelopen jaren heeft bereikt
  • Oa zijn uitgaven gedaan aan de Enecotour
  • Eenmalige (extra) bijdrage van €0,65 per inwoner wordt gevraagd vanwege een tekort

Het samenwerkingsverband Regio West-Brabant is januari 2011 opgericht en de website vermeld dat vanaf die datum de 19 gemeenten intensiever dan ooit samenwerken. Het algemeen bestuur wordt gevormd door oa de burgemeesters, er is een 8-koppig dagelijks bestuur, er is een ambtelijke regiegroep bestaande uit de secretarissen van de 19 deelnemende gemeenten en volgens de info op de website zijn er 37 medewerkers.

De samenwerking richt zich op vele gebieden. Op sociaal-economisch gebied zien we oa de onderwerpen werkgelegenheid en topsectorenbeleid. Men praat over oa groenstromen, zonnepanelen, pilot-projecten detailhandel en versterken concurrentiekracht bedrijfsleven. Recentelijk vond bijvoorbeeld een ontmoeting plaats tussen het provinciebestuur en de colleges om te bezien of men dezelfde ambities heeft. De deelnemende gemeenten dragen jaarlijks bij aan het samenwerkingsverband en in 2013 betrof dit een totaalbedrag van €2.486.093,-. En zo is nog veel meer info te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

De burgemeesters voeren het algemeen bestuur en ook de raad was met de materie recentelijk druk. Maar wat merkt u er als ondernemer van? Is het niet zo dat de gemiddelde ondernemer denkt dat na de gemeente het provinciebestuur komt en dan het landelijk bestuur? Is het bestaan van een compleet ‘bedrijf’ – dat samenwerkingsverband Regio West-Brabant heet – niet gewoon een meest onbekend fenomeen?

En over wat je niet kent en waar je niks van merkt kun je ook geen mening hebben……..