2015 speciale ambassadeur mkb

Beginnende ondernemers in het midden en kleinbedrijf krijgen in 2015 ruggensteun van een speciale ambassadeur. De zogeheten special envoy moet deze mkb’ers ruimte bieden om verder en sneller te groeien. Dat heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) dinsdag op Prinsjesdag aangekondigd.

De speciale ambassadeur gaat de internationale positie van Nederlandse starters in het buitenland versterken en moedigt beginnende ondernemers uit het buitenland aan zich in Nederland te vestigen. Ook op andere wijzen investeert het kabinet in ondernemers.

Met 200 miljoen euro aan startkapitaal, zet het kabinet een Toekomstfonds op dat innovatie en onderzoek gaat stimuleren. Het fonds stimuleert niet alleen innovatie van mkb’ers, maar ook toepassingsgericht onderzoek.

Verder verruimt Kamp de financieringsruimte voor mkb-ondernemers. Een pakket aan maatregelen moet leiden tot maximaal 2,5 miljard euro aan extra ruimte voor mkb-ondernemers die financiering nodig hebben.

Extra aandacht is er voor het versterken van de export van land- en tuinbouwproducten. De Russische boycot maakt het voor de minister en staatssecretaris Sharon Dijksma duidelijk dat het belangrijk is om meer plaatsen te vinden om deze producten te verkopen. Er staan daarom handelsmissies gepland naar onder meer China, India, Indonesië, Korea, Japan en Mexico.

Voor natuurinitiatief en bedrijvigheid rondom natuur is komend jaar 35 miljoen euro beschikbaar. Het geld is voor ondernemers die vernieuwend aan de slag gaan en voor het stimuleren van ‘groen’ vrijwilligerswerk.