Tot zeker 2030 niet meer in de file bij knooppunt Hooipolder?

Als het aan de provincie en gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout en Breda ligt, zijn alle opstoppingen voor de verkeerslichten bij Raamsdonksveer binnen enkele jaren voorbij. Vanaf 2019 wordt een begin gemaakt met het zogeheten HooipolderPlus-plan.

Knooppunt hooipolder 5

De A59 krijgt ter hoogte van knooppunt Hooipolder extra rijstroken. Waar nu een rijrichting twee banen heeft, worden dit er drie. Daarnaast verdwijnen voor rechtsafslaande auto’s deels de verkeerslichten. Wie bijvoorbeeld vanuit de A27 (Utrecht) naar de A59 richting Zonzeel rijdt, moet nu nog netjes wachten. In de toekomst kunnen auto’s daar verkeerslichtvrij doorrijden. Een groot deel van de rechtdoorgaande en afslaande bestuurders heeft nog wel te maken met de verkeerslichten. „Volgens de berekeningen zijn daarmee de files tot 2030 opgelost”, meent provinciebestuurder Christophe van der Maat.

Het HooipolderPlus-plan komt bovenop de maatregelen vanuit het rijk. Rijkswaterstaat begint vanaf 2019 met de aanpak van de A27 tussen Utrecht en Raamsdonksveer. Bovendien krijgt Hooipolder een verbindingsboog. Deze loopt van de A59 (Zonzeel) naar de A27 (Gorinchem) en moet al een deel van de verkeersstroom ontlasten. Uit berekeningen blijkt dat de aanpak van Rijkwaterstaat voor een drastische toename van sluipverkeer in de Langstraat-dorpen Raamsdonk en Waspik zorgt. Dat heeft te maken met het wegvallen van afrit 34 bij Raamsdonksveer. Ook daar hebben provincie en gemeenten een oplossing voor: langs de dorpen komt een nieuwe parallelweg. „Dat wordt nadrukkelijk een C- of een D-weg met een maximumsnelheid van 50 of 60 km per uur”, zegt Van der Maat (VVD). Over waar die route zou moeten komen, daar had de Geertruidenbergse wethouder Kevin van Oort nog niet over nagedacht.

Bij het actieplatform Raamsdonk, dat strijdt tegen sluipverkeer in de Langstraat, is er tevredenheid over het HooipolderPlus-plan. „Er gaat wel een fles champagne ontkurkt worden”, zegt voorzitter Cees Melis. „Wij hopen dat de parallelweg ervoor zorgt dat er geen zwaar verkeer meer door de dorpen gaat en dat de route door Waspik en Raamsdonk een 30-kilometerzone wordt. De parallelweg zou langs de Zandput bij Waspik naar de Kerklaan kunnen gaan.”

Het HooipolderPlus-plan kost 10 miljoen euro. Van der Maat hoopt dat het rijk een deel meebetaalt; hierover moet hij met de minister in gesprek. Een volwaardig en verkeerslichtvrij Hooipolder blijft voor hem nog steeds de ambitie. Daarop hamert ook voorzitter Arie Rietveld van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). „Voor de toekomst is de regio gebaat bij een robuuste verkeersdoorstroming met een volwaardig knooppunt. Hiervoor blijven wij lobbyen. Brabant wil de logistieke hotspot van Europa zijn tussen twee wereldhavens in, met Europa als achterland. Daar passen geen verkeerslichten bij.”

Bron: Sjoerd Marcelissen