Werkgelegenheid West‐Brabant blijft gelijk, aantal vestigingen stijgt

In West‐Brabant is de daling van de werkgelegenheid gestopt. Het totaal aantal banen in de regio is 319.137 banen op 1 april 2016. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal banen in 2015. Het aantal vestigingen in West‐Brabant groeit. Op 1 april 2016 zijn er 59.450 vestigingen in onze regio.

Gemeente Geertruidenberg

Dat is een toename van 0,8% en komt door de groei van het aantal eenpersoonsbedrijven en bedrijven met 10 tot 50 medewerkers. Dit blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête.

Toename en afname aantal banen per sector
In de sectoren bouwnijverheid (+ 486), onderwijsinstellingen (+ 402), advisering en onderzoek (+315) en overige zakelijke dienstverlening (+ 246) neemt de werkgelegenheid enorm toe. In de sector openbaar bestuur en overheid (‐ 552 banen), de detailhandel (‐ 499), bij financiële instellingen (‐ 397) en de gezondheids‐ en welzijnszorg (‐ 383) daalt het aantal banen. De gezondheids‐ en welzijnszorg blijft de grootste werkgelegenheidssector in West‐Brabant. In 2016 werken in deze sector 46.819 personen. De daaropvolgende grootste sectoren zijn de industrie (41.847 banen) en detailhandel (32.532 banen).

Forse stijging aantal uitzendbanen
Het aantal uitzendbanen is met 16% fors gestegen tot 13.254 (+ 1.781). Hiermee ligt het weer op het niveau van 2011. De winst aan uitzendbanen is vooral groot in de sectoren vervoer en opslag (+282), groothandel (+ 251) en bouwnijverheid (+ 251).

Doel van de werkgelegenheidsenquête
De Regio West‐Brabant doet jaarlijks onderzoek naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Deze informatie is nodig om gericht werkgelegenheidsbeleid te maken, maar is ook interessant voor starters die zich willen vestigen in de regio. Het Bedrijfsbureau Ontwikkeling van de Gemeente Breda voert de jaarlijkse Werkgelegenheidsenquête uit voor de samenwerkende gemeenten in West‐Brabant. Meer informatie leest u in het rapport.

Bekijk ook de factsheet van Geertruidenberg

Bron: GemeenteGeertruidenberg