Uitslag VOG Poll Veiligheid

Uit de recent gehouden polls op de VOG-website blijkt veiligheid een onderwerp te zijn dat leeft bij de ondernemers. Een hoge respons en een ruime meerderheid van de respondenten die een voorkeur geeft aan veiligheid boven privacy blijkt uit de meest actuele poll. Maar liefst 84% van de 106 uitgebrachte stemmen geven aan dat cameratoezicht een belangrijke stap vooruit is. Lees verder