Als lokale ondernemer zaken doen met de gemeente? Meld u aan!

Voor het inkopen van diensten, leveringen en werken hanteert de gemeente Geertruidenberg een aanbestedingsbeleid. Een aanbesteding is een formele procedure, waarbij zowel de gemeente als de partijen die inschrijven zich moeten houden aan regels.

gemeente-geertruidenberg

Bent u een lokale ondernemer en wilt u graag in aanmerking komen voor een opdracht van de gemeente? Dan nodigen we u graag uit om zich in te schrijven. Er zijn verschillende manieren waarop u uw interesse kenbaar kunt maken.

Nationale en Europese aanbestedingen
Nationale en Europese aanbestedingen kondigt de gemeente aan op de website www.tenderned.nl. Wanneer u zich hier registreert wordt u automatisch op de hoogte gehouden van openstaande opdrachten. Ziet u een interessante aanbesteding? Dan kunt u zich via TenderNed hiervoor inschrijven.

Onderhandse aanbestedingen
Naast nationale en Europese aanbestedingen kent de gemeente Geertruidenberg ook onderhandse aanbestedingen. Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen nodigt de aanbestedende dienst minimaal drie en maximaal vijf gegadigden uit om een offerte uit te brengen. De gemeente streeft ernaar om hierbij minimaal één geschikte lokale ondernemer te betrekken. Hieronder vindt u een lijst van alle onderhandse aanbestedingen die gepland staan voor 2017. Wilt u graag meer informatie over de werkzaamheden? Kijk dan op www.geertruidenberg.nl. Hier vindt u ook tot wanneer u zicht kunt inschrijven en wie de contactpersoon is vanuit de gemeente.

Trajecten 2017 gemeente Geertruidenberg

Naam aanbesteding

 • Centrumplan deel 3, Gangboord en deel 4, Haven
 • Stadsweg, Ravelijn en Burgemeester Bianchiweg
 • Vervangingsplan openbare verlichting
 • Zwanenst. Rijtsel. Kasteell.
 • Ottergeerde
 • Ramgatseweg e.o.
 • Diepsteeg
 • Het Spant
 • Dongeweg
 • Gouveneurslaan
 • Oosterhoutseweg
 • Nieuwe Weg
 • Aanschaf electrische auto t.b.v. BOA
 • Minirotonde Keizersdijk, openbare ruimte bieb, 2e doorsteek en knip Keizersdijk
 • Inboet bomen en beplanting
 • Begrazing vestingwerken
 • Uitbreiding/renovatie accommodatie DDHC en RMC
 • Sanitaire middelen
 • Gevelmaatregelen woningen Keizersdijk
 • Verdiepen Zuidergat
 • Aanschaf voertuigen buitenruimte

Bron: Gemeente Geertruidenberg