Denk en praat mee over het duurzaamheidsprogramma

De gemeente Geertruidenberg wil zich in de komende jaren nog meer inzetten voor duurzaamheid. Daarvoor stelt de gemeente een duurzaamheidsprogramma op. Dit doen we niet alleen, maar samen met inwoners en bedrijven. Heeft u ideeën over duurzame initiatieven die aansluiten op de lokale sterktes van de gemeente? Meld u aan en denk mee over het nieuwe duurzaamheidsprogramma!

gemeente-geertruidenberg

Doelstelling 2020
In januari 2017 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsvisie vastgesteld. Deze visie is samen met inwoners en bedrijven opgesteld en dient als leidraad om duurzaamheid binnen de gemeente in te passen. Om duurzaamheid binnen gemeentelijke initiatieven te borgen vindt een toetsing op duurzaamheid plaats: de duurzaamheidstoets. De duurzaamheidstoets vormt het instrument om de resultaten te meten en geeft de gemeente directe handvaten om haar doel te bereiken. Het doel van de gemeente is dat dat in 2020 alle initiatieven duurzaam zijn. De thema’s en de meetbare subdoelen worden uitgewerkt in het duurzaamheidsprogramma ‘duurzaamheid vanuit lokale sterktes’.

Aansluiten op lokale sterktes
In de duurzaamheidsvisie is opgenomen dat de gemeente niet lukraak duurzaamheidsinitiatieven gaat ontplooien, maar focust op lokale sterktes. Met welke zaken onderscheiden wij ons, welke zaken passen bij de onze gemeenschap en wat is kenmerkend voor onze gemeente? Vanuit die lokale sterktes krijgt duurzaamheid meer vorm. Zaken die al een sterkte zijn en daarmee succes hebben, kunnen ervoor zorgen dat ook duurzaamheid een vlucht krijgt.

In de duurzaamheidsvisie onderscheiden we vier lokale sterktes: ‘Vestingstad Geertruidenberg’, ‘Raamsdonk, een rustieke agrarische kern’, ‘Raamsdonksveer winkelhart’ en ‘De Donge als duurzame levensader’. Door aan te sluiten bij deze thema’s kan duurzaamheid de lokale sterkte nog krachtiger maken en andersom: de lokale sterkte is de succesfactor voor duurzaamheid.

Aanmelden
Wilt u graag meedenken bij het opstellen van het duurzaamheidsprogramma? Meld u aan per e-mail via s.vanorsouw@geertruidenberg.nl of telefonisch via 140162. De eerste bijeenkomst staat gepland op woensdag 8 maart 2017 van 18.00 tot 19.30 uur in het gemeentehuis in Raamsdonksveer.

Bron: Geertruidenberg.nl