Mijn klant betaalt altijd te laat en een ander betaalt helemaal niet. Wat kan ik daar aan doen?

Elke ondernemer vindt het vervelend om achter zijn geld aan te moeten. Maar het gebeurt in de praktijk vaak. Het kan zelfs een bedrijf in de gevarenzone brengen als klanten niet, of niet op tijd betalen. En gaat de debiteur failliet dan kan de ondernemer naar zijn geld fluiten.

rekenmachine-klant-betaalt-niet

Maar u staat niet machteloos tegenover wanbetalers. Hieronder behandel ik vier acties die in elk bedrijf makkelijk toe te passen zijn om de rekeningen zo goed en zo snel mogelijk te innen, zonder dat u daarbij direct het risico loopt dat de relatie met uw klant onder druk komt te staan.

1. Richt een debiteurenbeheer in
Debiteurenbeheer hoeft niet door een creditmanager of debiteurenbewaker gedaan te worden; niet ieder bedrijf kan zich dat veroorloven. Dat is ook niet altijd nodig. U kunt zelf met weinig moeite en tijd een actief debiteurenbeheer in het leven te roepen waarbij u werkt met strakke termijnen. De betalingsgeschiedenis van de klant, voor zover u eerder zaken met elkaar hebt gedaan, kan een belangrijk onderdeel zijn van een zorgvuldig beheer. Als een klant in het verleden vaker slordig was met betalen, of helemaal niet betaalde, moeten de alarmbellen meteen gaan rinkelen.

2. Stel een duidelijke betalingstermijn
Het is heel eenvoudig om een duidelijke betalingstermijn op de factuur en in de algemene voorwaarden te vermelden. Ook kunt u in de algemene voorwaarden een rentebepaling of boetebepaling opnemen bij te late betaling. Betaalt de debiteur niet dan kunt u na verloop van de in de factuur gestelde termijn meteen een herinnering verzenden en eventueel rente en boete aanzeggen. Volgt ook na de betalingsherinnering geen betaling dan is het tijd voor een ingebrekestelling. Daarin stelt u de debiteur of de wederpartij nog een keer in de gelegenheid om te betalen. Doet hij dit niet dan kan ARAG worden ingeschakeld om de vordering te innen. De klant krijg dan extra kosten voor zijn rekening zoals incassokosten en eventuele rente en boete.

3. Herstel uw eigen tekortkomingen op tijd
Soms heeft de klant een goede reden om niet te betalen. Bijvoorbeeld als hij niet tevreden is over geleverd schilderwerk: er is een heel stuk van het huis niet netjes geschilderd. Dan is er sprake van wanprestatie. De beste weg om dit op te lossen, is de tekortkoming herstellen door in dit geval het deel van het huis opnieuw te schuren en te schilderen en dan opnieuw om betaling te vragen.

4. Tot slot: debiteurenbeheer is ook relatiebeheer
Een gericht debiteurenbeleid waarin oog is voor de belangen van de klant en van uw eigen onderneming kan de relatie op de lange duur in stand houden, ook al staat de verstandhouding op het moment van wanbetaling onder druk. Zo draagt een goed debiteurenbeheer ook bij aan de continuïteit van uw onderneming. Mijn devies is: meebuigen waar mogelijk en streng zijn waar nodig.

Bron: Arag.nl