GENiale Netwerkcoffee 3 april 2017

Dit maandelijkse evenement voor de lokale middenstanders en kleine ondernemers van Geertruidenberg stond in het teken van een presentatie over de achtergronden en doelstellingen van de werkgroep GENiaal.

In GENiaal participeren de Gemeente Geertruidenberg, RWE Amercentrale, Rabobank Amerstreek, ZLTO, Onderwijs Techniek Groep en VOG. De werkgroep wordt gecompleteerd door materiedeskundige, VOG-lid en lokale ondernemer Jurgen van den Elshout.

Door middel van sprekende plaatjes werd het helaas wat karig opgekomen, maar aandachtig luisterende, publiek door Hein de Jongh meegenomen van de oertijd naar 2050. Aan de hand van kaarten en grafieken met demografische ontwikkelingen werd inzichtelijk gemaakt dat er geen hogere wiskunde voor nodig is om te begrijpen dat we, afgezien van de daaraan verbonden risico’s, gaan vastlopen in het gebruik van fossiele brandstoffen en dat moedertje aarde niet in staat is om de gevolgen voor milieu en klimaat zelf te neutraliseren.

Via het Energie-akkoord van Parijs, het landelijke en het provinciale Energie-akkoord werd een inkijkje genomen in de lokale energie-etalage en geconstateerd dat er nog schone uitdagingen liggen om de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn te halen en in 2050 te kunnen spreken van een energie neutraal Geertruidenberg.

GENiaal staat namelijk voor: Geertruidenberg Energie Neutraal. De primaire doelstelling van de werkgroep is het creëren en bevorderen van bewustzijn en te komen tot een nulmeting om het energieverbruik in Geertruidenberg in kaart te brengen en van daaruit energiebesparende en CO2 terugdringende maatregelen te bevorderen.

Naast informatieve bijeenkomsten wil GENiaal dit doel ondermeer bereiken middels een informatieve website, die binnenkort online gaat, en social media. Dit jaar staat ook een informatief evenement op het programma en er wordt naar gestreefd om energiescans te faciliteren. Wordt vervolgd dus!

Groet Hein

Zie hier onder de presentatie van Hein de Jongh :