Wel en wee over de Geertruidenbergse Markt

GEERTRUIDENBERG – De ‘Vestingstad aan de Biesbosch’ bezit zonder twijfel een van de mooiste markten van ons land, maar ook een van de meest besproken. Dat dit historisch centrum ook bij de  ondernemers in de gemeente leeft, blijkt uit de door

de VOG onder de ca. 300 leden gehouden poll over de Markt;

maar liefst 259 respondenten hebben gestemd. De uitslag van deze enquête vindt u in het laatste artikel uit deze serie op donderdag aanstaande. De eeuwenoude Markt staat in een omgeving waar het verleden, met onder andere de prachtige historische panden en eeuwenoude pompen, nog steeds tast- en zichtbaar is. Een Markt bovendien die omzoomd is door een dubbele rij leilinden die in 1801 voor een bedrag van iets meer dan 578 gulden zijn geplant. Een deel van de veelbesproken kasseien ligt er al sinds 1533. In het boek ‘Geertruidenberg. Hollands oudste stad’ van Bas Zijlmans lezen we dat de Markt in 1975 voor een bedrag van 500.000 gulden grondig gerenoveerd werd. In het kader van het aanvullende werkgelegenheidsprogramma van de regering werd dat bedrag voor 90% gesubsidieerd.

Door Jan Hoek

In 2011 waren er serieuze plannen om de historische kasseien te vervangen door gladdere stenen om de Markt voor met name mindervaliden beter begaanbaar te maken. Dat was terecht tegen het zere been van veel bewoners en diverse raadsleden. Een actiegroep kwam met succes met een petitie met 600 handtekeningen dat het historische karakter van de Markt behouden moet blijven. De plannen verdwenen vervolgens in een la totdat wethouder Kevin van Oort de herindeling van de Markt weer op de gemeentelijke agenda zette. Vorig jaar ging de raad akkoord met een grondige opknapbeurt van de Markt, waarvoor ruim een half miljoen euro werd gereserveerd. Er werd voortvarend gestart met de werkzaamheden, totdat er een soort achterhoedegevecht ontstond met enkele omwonenden. Half januari kreeg de gemeente de aanlegvergunning, maar de betreffende bewoners aan de Markt wezen erop dat het werk pas zes weken na ontvangst en bekendmaking van de vergunning mag beginnen. De gemeente was echter zo’n drie weken na de bekendmaking begonnen en door deze procedurefout moesten de werkzaamheden per direct worden stilgelegd. Voor de protestindieners was het wellicht vooral een principezaak, want er kwam bij de gemeente geen enkel bezwaar binnen. Het resultaat is echter wel dat het nu nog maar de vraag is of de herinrichting van de Markt op tijd klaar is voor de Landelijke Vestingstedendagen die begin juni plaatsvinden. Het was een fikse teleurstelling, toen bleek dat een flink deel van de eeuwenoude kasseien niet meer gebruikt kon worden. Eerder was de gemeente ervan uitgegaan dat een kwart door scheuren of breuk niet meer gebruikt kan worden, maar nu blijkt dat er naar alle waarschijnlijkheid 40 à 50% van de kasseien niet meer terugkomt. De oude stenen worden verspreid over de Markt teruggelegd; verder komen er soortgelijke, reeds gebruikte kasseien te liggen.