Wel en Wee over de Markt : VVV Samenwerken en elkaar versterken (vervolg)

Volgens Jan Mutsaers, bestuurslid van de plaatselijke VVV en lid van het Toeristisch Platform is het een kwestie van gewenning. “Niemand kan toch ontkennen dat de Markt er slecht bij lag en dat er het

nodige onderhoud moest gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat het de sfeer op de Markt ten goede komt. Met name aan de zonnige kant van de Markt, aan de noordzijde ontstaat een breed verblijfsgebied vanaf de panden, onder de bomen tot het midden-plein en met aan de zuidzijde de nodige ruimte voor fietsers. De Markt wordt daardoor een fijne plek zijn voor wandelaars, fietsers, bezoekers én niet te vergeten, onze eigen bewoners. Dat is goed voor de winkeliers, ondernemingen en horecabedrijven. In de visie op Toerisme en Recreatie wordt Geertruidenberg neergezet als ‘Vestingstad aan de Biesbosch’. Met de herinrichting van de Markt wordt hier een belangrijke bijdrage aan geleverd”, stelt Jan Mutsaers. Als de verschillende ondernemers aan de Markt, zoals Bart Heijne het stelt, nog meer gaan samenwerken en elkaar daarmee versterken is er echt sprake van een win-winsituatie in het pareltje van Geertruidenberg: de eeuwenoude Markt. 

Bron : Jan Hoek