Wel en Wee over de Markt : uitslag Poll (laatste deel)

Uit de recent gehouden polls op de VOG-website blijkt de markt in Geertruidenberg een onderwerp te zijn dat leeft bij de ondernemers. Een bijzonder hoge response met meer dan 250 reacties. 

Uit het overgrote merendeel van de reacties blijkt ook dat er een behoefte bestaat aan meer levendigheid, toerisme en ondernemerschap. Bijna een kwart van de stemmen geeft aan dat er meer terrassen en horeca op de markt mag komen en bijna 30% van de stemmen pleit voor meer winkels, kunst en cultuur op de markt. Slechts 5% zou alles bij het oude willen laten.

Autovrij
Ook blijkt dat men de markt niet als parkeerterrein beschouwt. Slechts 4% zou meer parkeerplaatsen willen op de markt, terwijl ruim 10% van de stemmen pleit voor een volledig autovrije markt! In de huidige plannen is voorzien in voldoende parkeerruimte met aanzienlijk meer ruimte voor recreatie en toerisme.

 

Lees hier het complete artikel : Wel en Wee over de Markt

Bron: VOG