Brievenbus Lissenveld 1 op Dombosch verwijderd

Post.nl heeft brievenbussen verwijderd die nauwelijks gebruikt worden. Op verzoek van een aantal ondernemers hebben we contact gezocht met Post.nl voor behoud van de brievenbus nabij Lissenveld 1. Reactie van Post.nl vind je hieronder.

Ondertekendatum: 14-4-2017

Onze referentie: 01485078
Onderwerp: Oranje brievenbus

Geachte heer Broeders,

U geeft aan dat de oranje brievenbus aan de Lissenveld 1,  door ons wordt of mogelijk al is verwijderd. En namens ondernemers op bedrijventerrein Dombosch 2, maakt u ons kenbaar dat u deze brievenbus graag wilt behouden. In uw wijk voldoen we ruim aan de (wettelijke) minimale afstand die is gesteld aan de locaties en de spreiding van oranje brievenbussen. Bovendien daalt de hoeveelheid post die wordt verstuurd. Onze chauffeurs die de brievenbussen legen, komen daardoor steeds vaker brievenbussen tegen waar nauwelijks post in zit. Als dat regelmatig voorkomt, verwijderen of verplaatsten deze brievenbussen.

Brievenbussen worden verplaatst naar een logischere plek waar meer mensen komen. Bijvoorbeeld bij de supermarkt, bushalte of aan het begin van een woonwijk. Dit is een plek waar de brievenbus nog steeds in de buurt is, goed in het zicht staat en veilig te benaderen is. Door deze verplaatsing kunnen wij efficiënter werken en tegelijkertijd kosten besparen. Zie brievenbus locatiewijzer.

Uw verzoek tot behoud is doorgegeven aan de afdeling brievenbussen beheer. Een medewerker van deze afdeling heeft de onderstaande terugkoppeling gegeven: “Wij hebben uw verzoek tot het terugplaatsen van de brievenbus aan Lissenveld 1 bekeken en besloten de brievenbus niet terug te plaatsen.”

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met mij opnemen op telefoonnummer 0900-0990 (€ 0,45 per gesprek). Ik ben bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Elko Smid
Medewerker Klantenservice

Koninklijke PostNL B.V.
Consumentenmarkt
Klantenservice
Postbus 99180
8900 NA Leeuwarden

www.postnl.nl