Zorgplicht werkgever voor digitale veiligheid

De werkgever heeft een zorgplicht naar werknemers toe en digitale veiligheid valt daar ook onder. De Cyber Security Raad heeft een handreiking gepubliceerd om organisaties te informeren over de verplichtingen om de cybersecurity goed te regelen.

Bijna alle organisaties verwerken gegevens die niet voor andermans ogen bestemd zijn; financiële gegevens, persoonsgegevens, medische informatie en bedrijfsgeheimen. Werkgevers hebben ook zorgplicht voor digitale veiligheid (cybersecurity) en moeten dus maatregelen nemen tegen cybercrime (tool) om te voorkomen dat deze gegevens niet in verkeerde handen komen. Gebeurt dat toch dan is de directie of werkgever hiervoor aansprakelijk. Het is dus zaak dat de digitale veiligheid goed geregeld is. Lees hier verder.

Bron : Office Rendement 18 april 2017