Bedrijven verhuizen weer, West-Brabant in trek

De bovenregionale locatiedynamiek in Nederland is opnieuw toegenomen. Het aantal locatiebeslissingen in 2016 is fors gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor.

Foto: Stec Groep

Werden er in 2015 nog 38 locatiebeslissingen genomen, in 2016 is dit aantal gestegen tot 46 (met in totaal 7.500 arbeidsplaatsen) 

Deze stijging zorgt ervoor dat het aantal locatiebeslissingen in Nederland op het niveau zit van voor de crisis. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Stec Groep naar strategische bedrijfsverplaatsingen in Nederland door grote bedrijven (>50 arbeidsplaatsen) over grotere afstand (>25 kilometer). ‘We zien dat het goed gaat in de economie. Op veel plekken groeien bedrijven letterlijk uit hun jasje. Bovendien komen er weer grotere buitenlandse bedrijven naar Nederland’, aldus Peter van Geffen, directeur van Stec Groep. Vooral de Amsterdamse regio en West-Brabant scoren hoog met het aantrekken van grote nieuwe bedrijven.

Sinds 2000 houdt Stec Groep de Database Bovenregionale Locatiebeslissingen Nederland (DLN) bij. De database geeft een compleet overzicht van alle (aangekondigde) strategische locatiebeslissingen in Nederland met een omvang van ten minste 50 arbeidsplaatsen en over een afstand van tenminste 25 kilometer. Het gaat om buitenlandse ondernemingen die voor de eerste keer voet op Nederlandse bodem zetten, Nederlandse en buitenlandse bedrijven die over grote afstand binnen Nederland verhuizen of vestigingen samenvoegen en ‘groeiers’ die elders in Nederland een nieuwe vestiging opzetten.

West-Brabant en regio Amsterdam meest in trek in 2016
De meeste grote bedrijven kozen in 2016 voor West-Brabant (9 bedrijven) en de regio Amsterdam (9 bedrijven). In West-Brabant vestigden zich onder andere Zeiss, Janssen Cilag en Rederij Vroon (allen Breda), Mitsubishi Materials Corporation (Moerdijk) en Control Media (Etten-Leur). In totaal zijn alle vestigingen in West-Brabant goed voor bijna 1.150 arbeidsplaatsen.

De regio Amsterdam verwelkomde onder andere nieuwe kantoren van Oracle Nederland, Sony Music Nederland en Teleperformance. Alle vestigingen in de regio Amsterdam zijn samen goed voor circa 1.900 arbeidsplaatsen op termijn. Ook andere regio’s profiteren van de toegenomen dynamiek. Zo waren er vier bedrijven die kozen voor de Rotterdamse regio (met als blikvanger KPN) en zes bedrijven die kozen voor Gelderland als vestigingslocatie (waaronder Unilever). – See more at: 

Bron: Stadszaken