Geertruidenberg mikt op weghalen hoogspanningslijn naar Waalwijk

Als er een negende lijn bij komt, dan zou er eentje van af moeten”, zegt wethouder Kevin van Oort (GroenLinks).

Een spin. Daarop lijkt het netwerk hoogspanningsmasten van Geertruidenberg. Acht poten heeft het netwerk ook. “Dus als er een negende lijn bij komt, dan zou er eentje van af moeten”, zegt wethouder Kevin van Oort (GroenLinks).

Gevoelige bestemmingen
De lijn die er bij komt, is volgens het advies van de regiogemeenten aan minister Henk Kamp de 380 kV-lijn die de onderkant van Geertruidenbergs grondgebied raakt. De lijn die weg zou moeten gaan, is de 150 kV-verbinding naar Waalwijk. Dat is de inzet van Geertruidenberg en het regionale advies richting Kamp. Deze 150 kV-lijn gaat over onder meer de vestingwallen en wijken van Raamsdonksveer. Van Oort: “Die verbinding heeft 400 gevoelige bestemmingen, zoals woningen en het Dongemond College, binnen de magneetzone. De minister bleek eerder gevoelig voor gevoelige bestemmingen. Wij hopen dat we hiermee een gevoelige snaar raken. Die lijn weg, is ons primaire belang.”

Risico
Het weghalen van de 150 kV-lijn naar Waalwijk is een deal met een risico, erkent Van Oort. “Want de minister bepaalt.” Enkele inwoners verwijten de gemeente niet genoeg te hebben gedaan om aan te sturen op de zuidelijke variant als advies. Daar kan de wethouder zich niet in vinden. “Onze voorkeur was inderdaad zuid, maar we zijn nooit zo dicht bij geweest om de lijn naar Waalwijk weg te halen. We weten dat de nieuwe 380 kV-lijn niet dichter bij de bebouwde kom komt dan de bestaande verbinding.”

De optie om deze lijn deels ondergronds te doen, is in het advies van tafel gehaald. “Want ook een opstijgstation heeft ruimtelijke gevolgen.” Hoe dan het transport van elektriciteit naar Waalwijk geregeld wordt? Van Oort: “Daar is al over gesproken met ministerie en TenneT. Je kunt veel ondergronds oplossen.” Kamp neemt binnen een maand een besluit.

Bron: BN De Stem

Een gedachte over “Geertruidenberg mikt op weghalen hoogspanningslijn naar Waalwijk

  1. Het is een kans die ik zou pakken. hierbij nuttig informatie
    Elke hoogspanningslijn in Nederland heeft een zogenaamde ‘zakelijk rechtstrook’. Binnen deze strook is bebouwing en begroeiing aan strenge regels gebonden, omdat er altijd een minimale afstand moet zijn tussen de geleiders en bijvoorbeeld daken of bomen. Deze zakelijk rechtstrook heeft niets te maken met magnetische velden. De zakelijk rechtstrook is afhankelijk van de kenmerken van de hoogspanningslijn.
    De strook langs een hoogspanningslijn waar de magnetische veldsterkte gemiddeld hoger is dan 0,4 µT is voor de meeste hoogspanningslijnen in Nederland echter breder dan de zakelijk rechtstrook. Hoe breed die strook precies is hangt af van de hoeveelheid stroom die gemiddeld door de lijn wordt getransporteerd en ook van hoe de lijn technisch ontworpen is. Dit is verschillend voor elke lijn in Nederland. Gemiddelde waarden voor de breedte van de strook zijn te vinden in het KEMA-rapport voor VROM.

    De meest ongunstige van deze waarden komen grofweg overeen met de indicatieve zones, die voor alle hoogspanningslijnen te vinden zijn op de netkaart van de website http://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen . Bij bebouwing buiten de indicatieve zones gaat men ervan uit dat de gemiddelde magnetische veldsterkte zeker lager is dan 0,4 µT. Wil men binnen deze indicatieve zones woningen, scholen, crèches of kinderdagverblijven bouwen, dan wordt aangeraden om de voor die lijn specifieke magneetveldzone te berekenen.
    Het hanteren van het advies van VROM door gemeenten en elektriciteitsnetbeheerders , houdt in dat in de toekomst nieuwe huizen en hoogspanningslijnen verder van elkaar af zullen liggen dan nu het geval is

Reacties zijn gesloten.