De Rivierkade: pleisterplaats tussen Biesbosch en Vesting

Dit is de titel van het bidbook voor de herontwikkeling van de Rivierkade in Geertruidenberg.

De Rivierkade maakt onderdeel uit van het programma Dongeoevers dat er op is gericht de aantrekkingskracht van locaties aan de Donge te versterken. Het bidbook gaat vooralsnog uit van drie varianten.

De Rivierkade kan een geweldige plek worden waar een bezoek aan Geertruidenberg kan beginnen: binnenkomend via de boot, de camper of de auto met de fietsen achterop.
De bestaande watersportverenigingen WSV De Donge en WSV Geertruidenberg spelen al een belangrijke rol om toeristen naar onze gemeente te trekken. Het bidbook geeft een richting aan om ontwikkelende partijen uit te dagen invulling te geven aan de visie.
Samen met de direct belanghebbenden, waaronder de watersportverenigingen, gaan we de volgende fase in om de visie concreter te maken en uiteindelijk te komen tot een gedragen inrichtingsschets.
De gemeenteraad neemt aanstaande donderdag een besluit over het bidbook.

Bron: Facebook Kevin van Oort