Algemene Ledenvergadering 6 juli

Afgelopen donderdagavond 6 juli is er een algemene ledenvergadering gehouden van de VOG. Locatie was bij VOG-lid De Stek.

Een bijzonder sfeervolle en gastvrije plek, waar je uitstekend voor o.a. dit soort evenementen terecht kan.

Inloop was vanaf 20.00 uur, waar iedereen werd ontvangen met koffie of thee. De vergadering werd rond 20.45 geopend door voorzitter Louis de Wit. Hij gaf een uitgebreid verslag van de activiteiten en wapenfeiten van 2016. Vervolgens gaf Ron Broeders (penningmeester) een toelichting op de jaarcijfers.

De jaarrekening 2016 is opgesteld door Adera B.V. en bezien door de kascommissie, bestaande uit Dolly Krabbendam van To Daze concept store en René van Campenhout van restaurant Triangel. Tijdens de vergadering werden er diverse vragen gesteld over o.a. de jaarcijfers, financiële buffers, begroting etc. Nadat deze vragen beantwoord waren en de cijfers toegelicht waren, werd er met meer dan ruime meerderheid van stemmen decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde bestuurlijke en financiële beleid over 2016.

Rond 22.30 werd de vergadering gesloten, waarna er nog ruim de tijd was voor een hapje en een drankje. Er werd door de leden nog lang nagepraat en er werden goede ideeën uitgewisseld over ondernemersacties, collectiviteit en andere zaken. Rond 01.00 uur gingen de laatsten naar huis en konden we terugkijken op een geslaagde algemene ledenvergadering.

De presentatie, het jaarverslag 2016 en de begroting 2017 staan op de VOG-website ter inzage. Het verslag van de A.L.V. wordt na goedkeuring door het bestuur op 28 juli 2017 gepubliceerd.

We willen als bestuur ook onze waardering en dank uitspreken naar alle leden die de tijd en moeite hebben genomen om hierbij aanwezig te zijn en hopen iedereen gedurende het jaar tijdens andere netwerkmomenten nog vaak tegen te komen.