Vervolg Blog Weth. Van Oort : Fantastisch nieuws!

De hoogspanningslijn die dwars over Geertruidenberg en Raamsdonksveer loopt wordt verwijderd.

Ministers Kamp en Schultz hebben een besluit genomen over de nieuwe 380kV verbinding en hebben besloten het complete advies van de regio (inclusief onze gemeente) over te nemen.

Dit betekent dat het rijk kiest voor een noordelijk tracé dat ook onze gemeente zal raken. De nieuwe 380kV verbinding moet komen ten zuiden van de hoogspanningsverbindingen die gelegen zijn onder de Nionplan en plas van Caron. Onze inzet is altijd geweest dat bij zo’n noordelijk tracé onze gemeente tegemoetgekomen dient te worden door ons grootste hoogspanningsknelpunt op te lossen. Bijna 400 woningen zijn gelegen in de magneetveldzone van de lijn die door de Buitenvest, langs de vestingwerken, langs het Dongemond College en dwars door de woonwijk Hooipolder loopt. Fijn dat de ministers hebben ingezien dat onze gemeente te zwaar belast is met energie-infrastructuur en ons daar nu in tegemoet komt.

Met dit besluit komt er een eind aan een zeer intensief traject, waarin we als regio tot elkaar zijn gekomen, maar ook goed hebben samengewerkt met het ministerie. We zijn er echter nog niet. Ook de verdere uitwerking zal onze aandacht vragen en gaan we het gesprek aan om te bepalen wanneer de lijn verwijderd kan worden. Daarnaast start nu de verdere uitwerking van de nieuwe 380kV lijn en zal het ministerie daarna de formele procedure opstarten. De komende jaren zijn we daar nog wel zoet mee.

Ondanks dat ik besef dat er ook veel inwoners in West-Brabant zullen worden geraakt door de nieuwe 380kV verbinding ben ik zeer blij met het behaalde resultaat!
Meer informatie is later vandaag te vinden op www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg

Bron: Weth. Kevin van Oort