Gemeente wil haven R’veer uitbreiden

Wordt de ooit gedempte haven van Raamsdonksveer weer opengegooid? Nee, dat gaat niet gebeuren.

De kiosk in de haven van Raamsdonksveer in de jaren zestig. De haven was toen nog doorgetrokken tot achter de kiosk. Zo ver gaat het water niet komen. De uitbreiding van de haven beperkt zich waarschijnlijk tot de Jeroen Boschstraat. foto Veers Erfgoed

De gemeentelijke haven ligt nu bij de fietsbrug tussen Raamsdonksveer en Geertruidenberg. “We bekijken of we in het kader van toerisme en recreatie kunnen uitbreiden ter hoogte van de Jeroen Boschstraat”, zegt wethouder Kevin van Oort (GroenLinks). “Er komen dan ook meer ligplaatsen. Wellicht is een stukje woningbouw mogelijk.”

Braakliggend terrein
Het stuk bij de Jeroen Boschstraat, ligt al enkele jaren braak. Er is een grasveld achter het kantoor van architect Marquart. Die lap grond is bezit van WSG. De gemeente zal in onderhandeling moeten met de corporatie, die vanwege een sanering bezig is met het afstoten van zoveel mogelijk gronden en panden. In de nabijheid staat verder dorpshuis De Haven. Dit pand sluit per 1 september. Ook architect Marquart verhuist naar een nieuwe locatie. Daardoor ontstaat er flink wat ruimte.

De haven anno 2017. De gemeentelijke jachthaven van Raamsdonksveer wordt mogelijk uitgebreid. © Sjoerd Marcelissen

Ingrijpend
Het doortrekken van de haven is een ingrijpende en kostbare maatregel. Betreft het financiële plaatje heeft Van Oort nog geen overzicht. “Je kunt kijken naar de grondexploitatie. Als je kiest voor ook woningbouw op die locatie, kan dat geld opleveren.”

De gemeente presenteert woensdag 23 augustus tijdens een informatieavond (19.30-22.30 uur) een concept-visie. Volgens Van Oort is een algemene upgrade van de gemeentelijke haven hard nodig. “Als entree richting het centrum van Raamsdonksveer ziet het er nu niet uitnodigend uit.”

Het gedeelte ter hoogte van sportcentrum Arendse blijft verhard. Hier komt een speelse watervoorziening als verwijzing naar het verleden van de decennia geleden gedempte Veerse haven.

‘Wij zijn niet goed in het exploiteren van havens’
Naast mogelijke uitbreiding van de haven bekijkt de gemeente of de haven nog wel in haar bezit of eigen beheer blijft. “Als gemeente zijn we niet goed in het exploiteren van havens. Externe partijen kunnen dat beter. Je kunt daarvoor diverse constructies bedenken”, meent de wethouder.

De uitbreiding van De Haven maakt deel uit van het project Donge-oevers, waarbij diverse locaties worden ontwikkeld. Eerder dit jaar presenteerde de gemeente een plan voor de Rivierkade in Geertruidenberg. In het najaar neemt de gemeenteraad een besluit over de Veerse jachthaven.

Wanneer de uitbreiding een feit kan zijn, durft Van Oort niet te zeggen. “Na vaststelling van de visie visie kunnen we aan vervolgstappen werken. Het is ook afhankelijk van de interesse vanuit marktpartijen.”

Oude haven
Raamsdonksveer was vroeger echt een schippersdorp. De oude haven van Raamsdonksveer liep door van de Donge tot vlak achter de kiosk op het Heereplein. In de jaren ’60 begonnen de plannen vorm te krijgen om de haven te dempen. Een belangrijke reden was dat er toen nog sprake was van eb en vloed. Aangemeerde schepen lagen nogal eens schuin in de modder. Bij extreem hoog water liepen de kaden onder, waar de woningen aan het Heereplein onder te lijden hadden. Met schotten en zandzakken probeerden de bewoners hun huizen tegen het hoge water te beschermen, hetgeen echter nooit helemaal lukte. Sinds 1971 is de haven gedempt.

De haven van Raamsdonksveer rond 1920.

Bron: BN De Stem