Een oproep voor Brabants Besten

Vanuit de provincie Noord-Brabant: Ingekomen brief gericht aan alle ondernemers van de gemeente Geertruidenberg.

Beste ambassadeurs en partners,

Voor 2018 zijn wij op zoek naar nieuwe ambassadeurs die zich tot het selecte ondernemersgezelschap van Brabants Besten mogen rekenen.
Brabants Besten zijn private ondernemers die uitblinken in innovatief werkgeverschap.
Bert Pauli, gedeputeerde voor Economie en Internationalisering van de provincie Noord-Brabant, ziet deze ondernemers als een voorbeeld voor anderen. Zij hebben een overtuigende visie, passie en betrokkenheid voor hun werknemers en hun bedrijf. De ondernemers blinken uit in de manier waarop zij hun bedrijfsvoering optimaliseren door hun medewerkers op vernieuwende wijze in te zetten en de potentie van de Brabantse beroepsbevolking te benutten.

De volgende thema’s vallen samen onder de noemer innovatief werkgeverschap:

  • Het optimaliseren en vernieuwen van bedrijfsinterne werkprocessen, flexibele arbeidstijden, talentontplooiing en participerende aansturing wordt sociale innovatie genoemd.
  • Ondernemers die uit overtuiging mensen in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen aan inclusief werkgeverschap.
  • Reshoring is het terughalen van productie/ bedrijfsactiviteiten naar Nederland. Het vergroot de kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Flexicurity is het combineren van zekerheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Welke ondernemers komen voor het ambassadeurschap in aanmerking?
Voorwaarden:

  • op het moment van benoeming bent u directeur/ eigenaar van een privaat MKB bedrijf
  • ruime ervaring met innovatief werkgeverschap met een aantoonbaar positief resultaat
  • gevestigd in de provincie Noord-Brabant
  • niet werkzaam in de sectoren zorg, onderwijs en zakelijke dienstverlening
  • u committeert zich (kosteloos) voor minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar aan het ondernemersnetwerk Brabants Besten

Kent of bent u een ondernemer die we ook Brabants Besten kunnen noemen? Laat het ons weten door een mail te sturen naar brabantsbesten@wispa.nl.

Alvast bedankt en met vriendelijke groet,

Marloes Rijken

Ton de Kok, projectleider
Marloes Rijken, projectmedewerker
Kirsten Timmer, projectondersteuner

 

Postbus 4076
5004 JB Tilburg
T. 013 – 594 42 84
www.brabantsbesten.nl
brabantsbesten@wispa.nl

 

De projectleiding voor Brabants Besten wordt verzorgd door Wissenraet Van Spaendonck in opdracht van de provincie Noord-Brabant

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.