Verkeersaanpassingen Keizersdijk

Vanaf 18 september starten de werkzaamheden aan de Keizersdijk om de openbare ruimte van het winkelgebied te verbeteren.

Doorsteek Theek 5
Tussen de nieuwe bibliotheek en Keizersdijk 30-36 komt een nieuwe weg. De nieuwe weg krijgt dezelfde vorm, functie en uitstraling als de weg nabij supermarkt Lidl. De weg wordt tweerichtingsverkeer. Voor voetgangers leggen wij een trottoir aan. Ook kunnen zij gebruikmaken van de doorgang in de bibliotheek. Op maandag 28 augustus worden de werkzaamheden bij deze nieuwe weg hervat en zijn uiterlijk 9 oktober afgerond.

Openbare ruimte bibliotheek
De openbare ruimte rondom de bibliotheek krijgt een nieuwe uitstraling. Ook hier zetten we de lijn van de doorsteek bij supermarkt Lidl door. We gebruiken duurzaam gebakken materialen met een warme kleurstelling en uitstraling. Ook de beplanting, zoals deze is aangebracht rondom de supermarkt wordt hier toegepast, zodat er een natuurlijke verbinding ontstaat tussen de bibliotheek en de buitenruimte. Daarom laten we het patroon, dat als centrale loper door de bibliotheek komt, ook buiten terugkomen. Hierdoor komen enkele parkeerplaatsen te vervallen. Dit levert naar verwachting geen parkeerproblemen op.

Minirotonde Keizersdijk – Het Spant
Op de kruising Keizersdijk – Het Spant starten we maandag 18 september met de aanleg van een minirotonde. Een minirotonde is te vergelijken met een normale rotonde, maar dan kleiner en met een overrijdbaar middeneiland. Dit is bedoeld voor vrachtwagens en bussen. Voor hen is het anders lastig om de draai op de rotonde te maken.

Vanaf 18 september starten de werkzaamheden.

Over de exacte omleidingen volgt later meer informatie. Door de komst van de minirotonde verbeteren we de verkeersveiligheid. Daarnaast is het hierdoor mogelijk om rechtdoor over de Keizersdijk naar de parkeerplaatsen van de Albert Heijn en Lidl te rijden. De werkzaamheden duren tot 23 oktober. Gedurende deze periode is het kruispunt volledig afgesloten voor alle verkeer.

De “knip”
Het laatste onderdeel van de werkzaamheden is de ‘knip’ ter hoogte van de Lidl ofwel “Place Napoleon”. Hier worden paaltjes gezet zodat gemotoriseerd verkeer niet meer rechtdoor kan en worden automatisch naar de parkeerplaats bij de supermarkten geleid.

Kijk voor meer informatie op : www.geertruidenberg.nl

Bron: Weekblad De Langstraat 24-8-2017