Lobby voor camera’s begint.

De Stichting BIZ-Dombosch en de gemeente gaan in gesprek over het op tuigen van een BIZ op bedrijventerrein Dombosch.

Afgelopen donderdag gaf de gemeenteraad groen licht over de regels en voorwaarden voor de BIZ; in dit fonds betalen alle ondernemers op Dombosch mee aan camerabewaking.
Voordat dit een feit is, houdt de gemeente een draagvlakmeting onder bedrijven. „Dit moet gebeuren vóór 1 december, omdat we per 1 januari willen beginnen”, zegt Ron Broeders, secretaris van de Stichting BIZ-Dombosch. Zonder voldoende draagvlak komt er geen BIZ. Eerdere pogingen waren zonder succes. ,,Wijzelf moeten een plan de campagne maken om ondernemers op de hoogte te brengen van alle voordelen van een BIZ.” „Dat betekent lobbyen”, zegt bestuurslid Cor Verkolf. „Ik ben overtuigd van de toegevoegde waarde. De camera’s hebben wel bewezen dat zo de criminaliteit achteruitgaat.” Momenteel wordt de beveiliging verzorgd door Alert Security. Slechts een deel van de bedrijven betaalt hiervoor. Broeders: „onze bedoeling is om de camera’s aansluiting te laten vinden op het landelijk netwerk.” Op die manier kunnen bijvoorbeeld kentekens breed worden gedeeld, wat de politie helpt bij verder onderzoek. Daarnaast moeten de camera’s een direct signaal afgeven richting de meldkamer wanneer een gestolen voertuig het bedrijventerrein betreedt. „Dat is nu nog niet het geval.” Stichting BIZ Dombosch en de gemeente hebben al een afspraak gemaakt over een Inspanningsverplichting’. Broeders: „Zodat we bijvoorbeeld mensen met een uitkering van binnen deze gemeente aan bet werk kunnen helpen. Dat kan zowel in de beveiliging als in de automatisering.

Bron: Dagblad BN De Stem, 30-9-2017
Sjoerd Marcelissen
Raamsdonksveer