Mogelijk toch windmolens

Eerder zei de lokale politiek keihard ‘nee’ tegen de plannen,  maar ontwikkelaar Renewable en Innogy/RWE willen alsnog hun plannen afdwingen.

Foto ter illustratie. © ANP

Zij spelen het nu via de provincie. Brabant heeft, net als andere provincies, een afspraak met het rijk om binnen enkele jaren een bepaalde hoeveelheid windenergie te realiseren en kan gemeenten ‘overrulen’. “De provincie is het bevoegde gezag”, zegt Jorrit de Jong namens Innogy (Amercentrale). “We gaan nog steeds uit van vier molens op het terrein van de centrale en een turbine op het grondgebied van de gemeente.”

‘Nu geen tegenacties’
Renewable onderhandelde al enige tijd geleden met grondbezitters in het buitengebied bij Raamsdonk, Raamsdonksveer en Waspik. Binnen het dorp Raamsdonk is er veel weerstand tegen de windmolens. Tegenargumenten zijn het geluid, de horizonvervuiling en de slagschaduw. “Wij wachten het besluit af. Op voorhand zullen er geen tegenacties komen”, zegt Jan Verschuren, die eerder sprak namens diverse Raamsdonkers. “Ik hoop dat de beslissing in lijn is met het besluit van de lokale politiek. Belangrijk is dat men luistert naar wat de gemeenschap zelf vindt. In de gemeente Geertruidenberg speelt heel veel, kijk naar de uitbreiding van de A59 en A27.”

‘Duurzame energie niet ten koste van eigen inwoners’
Ook Ferdi van Dongen uit Geertruidenberg is bang voor hinder. Volgens hem komen sommige turbines te dicht bij de bebouwde kom. Hij pleit voor een bredere zoektocht naar locaties in de regio. “Ga voor duurzame energie, maar niet ten koste van eigen inwoners en mooie gebieden binnen onze gemeente. Cluster bijvoorbeeld alle initiatieven samen met de omliggende gemeenten en zorg ervoor dat er geen versnippering van het landschap, windmolenparken en leefbare gebieden plaatsvindt.”

Half januari praten gemeente en provincie over de plannen bij de Amercentrale. “Ook tussen raad en college van B en W zal besproken moeten worden op welke wijze de gemeente zich in deze kwestie gaat opstellen”, verklaart de gemeentewoordvoerster. De gemeente geeft aan samen met de inwoners zoveel mogelijk regie te willen hebben. “Wij willen zoveel als mogelijk kunnen beslissen over ontwikkelingen op ons grondgebied.”

Bron: BN De Stem