Visie van ondernemers op het toekomstige gemeentelijk huisvestingsbeleid voor internationale medewerkers

Vorige week verscheen er een stuk in de Langstraat over de themabijeenkomst van wethouder Van Oort. Deze bijeenkomst ging over de visie en het beleid rond internationale medewerkers in de gemeente. In de discussie werd duidelijk dat de huisvesting van deze medewerkers het meest urgente vraagstuk is. Dit artikel schetst de visie vanuit de ondernemer op het toekomstig huisvestingsbeleid voor internationale medewerkers.

Lees verder