3-partijen-formatie G’berg

Uw Drie Kernen (U3K) en GroenLinks/D66 (GL/D66) hebben gezamenlijk besloten in Geertruidenberg de formatiefase in te gaan met het CDA. De basis voor dit besluit ligt in het advies van de informateurs Nathalie van Achterberg en Harm Mous.

“Deze combinatie is met het oog op de toekomst, stabiliteit en continuïteit het meest kansrijk,” aldus Mous en Van Achterberg. “Uit de gesprekken kwam duidelijk naar voren dat er een goede chemie is tussen U3K, GL/D66 en CDA.
Dit geeft vertrouwen in de toekomst.” Het college rust met de drie partijen op 11 van de 19 raadszetels. Insteek van U3K is dat de drie partijen ieder een wethouder leveren. Hierbij wordt vooralsnog uitgegaan van minimaal 3 fulltime wethouders. Tijdens het formatieproces wordt duidelijk of het aantal van drie wethouders toereikend is.