30 Jaar Veerse Centrumvisie …

Na meer dan 30 jaar zou Veerse Centrumvisie er nu moeten komen ?
Raamsdonksveer – Ondernemersvereniging VOG maakt zich zorgen over het centrum van Raamsdonksveer. Sinds 1974 wordt al uitgesproken dat er een politieke wil is om te komen tot een aanpak van het centrum van Raamsdonksveer. Waar normaal het volgende gezegde geldt: “ waar een wil is, is een weg” , geldt in dit geval dat er al 30 jaar sprake is van een vrijwel ongewijzigde weg. Er is nu echter door de politiek uitgesproken dat er komend jaar (2006) gestart moet worden met het project. Dit is helaas alweer 1 jaar later dan de termijn die begin dit jaar nog genoemd werd.
Ondanks (of misschien vanwege) deze afwijking op een eerder gedane toezegging blijft de zorg over het centrum van Raamsdonksveer bij de VOG gehandhaafd. Gebrek aan geld wordt steeds genoemd als reden dat er tot nu toe geen activiteit is geweest. Wie echter binnen de gemeente om zich heen kijkt ziet dat er voor diverse projecten wel middelen beschikbaar zijn en waren. Mogelijk dat er dus sprake is geweest van een gebrek aan prioriteit en niet aan geld. In hoeverre is er nu sprake van prioriteit en wanneer zal er sprake zijn van een daadwerkelijke actieve aanpak?
Ook komende tijd zal ondernemersvereniging blijven proberen partijen/belanghebbenden te stimuleren tot daadwerkelijke activiteit. Cruciaal is echter dat deze partijen/belanghebbenden ook de daadwerkelijke wil hebben om gezamenlijk tot een aanpak van het centrum te komen. Een aanpak die meer en meer een noodzakelijke activiteit dreigt te worden in plaats van een gewenste activiteit.
Meer info over ondernemersvereniging VOG is te vinden op de website vogweb.nl. Tevens zijn belangstellenden uitgenodigd bij de eerstvolgende VOG-vergadering 16 november as (en tevens de laatste vergadering van dit jaar). Behalve nuttige informatie staat o.a. een act van Andy Marcelissen op de agenda voor deze vergadering. Aanmelden voor de vergadering kan via de website vogweb.nl .