35 bedrijven hebben meer ruimte nodig

De Kamer van Koophandel heeft samen met ondernemingsvereniging VOG een enquete gehouden onder bedrijven in Geertruidenberg. Hieruit blijkt dat 35 bedrijven op korte termijn 24 hectare extra bedrijventerrein nodig hebben. Deze bedrijven bieden werk aan 600 mensen, waarvan de helft ook in Geertruidenberg zelf woont. De meeste bedrijven zullen hun personeelsbestand de komende jaren uitbreiden. De KvK heeft de resultaten aangeboden aan het College van B&W van Geertruidenberg met het verzoek deze mee te nemen in de beleidsplannen.

Informatie: Zuidwest-Nederland in cijfers / Juri Heise (076) 564 69 26.