35% minder woningen Brabant

In Noord-Brabant zijn vorig jaar 35% minder woningen gebouwd dan in 2009. In totaal werden er 8.500 huizen opgeleverd, in 2009 waren dat er nog bijna 12.000. De forse daling is een direct gevolg van de economische crisis en de daaropvolgende malaise in de woningbouw. De huizenbranche is één van de weinige sectoren waar de crisis nog altijd duidelijk voelbaar is.

Voor dit jaar verwacht de provincie met 9.000 nieuwe huizen een lichte stijging van de woningbouwproductie. Daar staat tegenover dat er jaarlijks ook circa 2.000 huizen in Brabant gesloopt worden, waardoor het netto-resultaat blijft tegenvallen.

Voor 2012 verwacht het provinciebestuur dat de nieuwbouw verder op zal lopen naar 10.000 woningen. Gedeputeerde Staten claimen dat die groei voor een belangrijk deel te danken is aan de provinciale steunmaatregelen die getroffen zijn om de bouw weer vlot te trekken. Bij de prognose voor 2012 worden wel een paar slagen om de arm gehouden. Zo zorgen bijvoorbeeld de daling van de huizenprijzen, de aanscherping van de kredietregels en een licht oplopende rente voor de nodige terughoudendheid bij consumenten.

Hierdoor blijft het voor veel ontwikkelaars en aannemers lastig om projecten van start te laten gaan. Doorgaans wordt er pas gebouwd als 70% van de te bouwen woningen of appartementen verkocht is.